SK / O nás / Médiá / Správy / GAZ-SYSTEM a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko

30.04.2018

GAZ-SYSTEM a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko

Poľská spoločnosť GAZ-SYSTEM S.A. a Eustream podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, európskeho projektu spoločného záujmu. Na základe tejto dohody obaja prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu prijali kladné finálne investičné rozhodnutie o tomto projekte.

Varšava/Bratislava, apríl 2018 – Poľská spoločnosť GAZ-SYSTEM S.A. a EUSTREAM podpísali prepojovaciu dohodu o realizácii Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, európskeho projektu spoločného záujmu. Na základe tejto dohody obaja prevádzkovatelia prepravnej siete zemného plynu prijali pozitívne finálne investičné rozhodnutie o tomto projekte.

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas), ktorá prispeje k posilneniu bezpečnosti dodávok v regióne a k integrácii plynárenských trhov.

„Pozitívne investičné rozhodnutie o implementácii tohto európskeho projektu spoločného záujmu je potvrdením odhodlania oboch spoločností v dosahovaní najdôležitejších cieľov energetickej politiky EÚ,“ povedal Tomasz Stępień, generálny riaditeľ spoločnosti GAZ-SYSTEM.

„Ide o dobrú správu pre spotrebiteľov zemného plynu na Slovensku, v Poľsku a v celom regióne strednej a východnej Európy. Vybudovanie nového plynovodu zvýši energetickú bezpečnosť v regióne a vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom na osoh európskych zákazníkov,“ dodal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Nový 165 kilometrový plynovod umožní vďaka vytvoreniu doposiaľ chýbajúceho prepojenia medzi poľskou a slovenskou prepravnou sieťou vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Vďaka novému prepojeniu získajú krajiny strednej a východnej Európy priamy prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu, vrátane plne funkčných LNG terminálov v Baltskom mori (Świnoujście LNG, Klaipeda LNG cez Gas Interconnection Poland – Lithuania – GIPL) a z Nórska (vďaka plánovanému plynovodu Baltic Pipe), ako aj z juhu cez slovensko-maďarské prepojenie a plánovaný plynovod Eastring. Projekt takisto prispeje v tomto regióne k zvýšeniu likvidity na trhu so zemným plynom a tiež k posilneniu solidarity medzi oboma krajinami.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na druhú polovicu roka 2018 s plánovaným ukončením koncom roka 2021. 
Viac informácií o Prepojovacom plynovode Poľsko – Slovensko

Všetky správy