SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream ukončil výstavbu slovenskej časti slovensko-maďarského plynovodu

27.03.2014

Eustream ukončil výstavbu slovenskej časti slovensko-maďarského plynovodu

Spoločnosť Eustream, prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete plynu, ukončila výstavbu slovenskej časti plynovodného prepojenia spájajúceho plynárenské sústavy Slovenska a Maďarska presne v súlade s harmonogramom. Potrubie na slovenskej strane, ktorého výstavba sa začala na jar minulého roku, je už naplnené plynom na prevádzkový tlak.

 Úspešné tlakové skúšky preukázali, že všetky zvary a ostatné technické práce boli vyhotovené kvalitne, plynovod je pripravený na použitie a po finálnom prepojení na maďarskú časť sa môže začať spoločná testovacia prevádzka. Testovacia prevádzka novovybudovaného prepojenia sa očakáva v najbližších mesiacoch.

Plynovodné prepojenie Slovenska a Maďarska spojí vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 4,38 miliardy kubických metrov bude mať dĺžku 110,7 kilometrov (z toho 92,1 kilometrov na území Maďarska a 18,6 kilometrov na slovenskom území).
Výstavba plynovodného prepojenia sa v rámci Slovenska realizovala v katastrálnych územiach celkovo deviatich obcí: Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Olováry, Glabušovce, Zombor, Kiarov, Želovce, Záhorce a Slovenské Ďarmoty.

Strategický význam plynovodu

Slovensko-maďarský plynovod má nielen charakter nových obchodných príležitosti, ale aj strategický význam pre celú krajinu. Slovensku zabezpečí prístup k plánovaným južným plynovodným koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Maďarsko získa nový prístup k západoeurópskym plynárenským sieťam. Projekt, ktorý je súčasťou plánovaného európskeho severojužného koridoru prispeje k európskej energetickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás.
Medzištátne prepojenie prepravných sústav Slovenskej republiky a Maďarska je prioritou nielen pre Eustream a jeho maďarského partnera, ale aj pre národné vlády a Európsku komisiu. Finančná podpora v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR) je 30 miliónov eur. Celkové plánované investičné náklady prevyšujú sumu 170 miliónov eur (z toho na slovenskej strane asi 21 miliónov eur).

Niekoľko zaujímavostí

- počet potrubí: 1 507 ks
- celková dĺžka dodaných potrubí: 19 335 m
- celková hmotnosť: 4 009 089 kg ocele
- 5 križovaní ciest a 1 križovanie železnice
- 14 križovaní vodných tokov vrátane rieky Ipeľ
- 4 križovania hydromelioračných zariadení


Všetky správy