SK / O nás / Médiá / Správy / Eustream rozšíril ponuku svojich služieb

01.12.2011

Eustream rozšíril ponuku svojich služieb

Služba Title transfer
Služba Title transfer umožňuje prevod vlastníctva plynu medzi užívateľmi v rámci prepravnej siete spoločnosti Eustream. Služba je realizovaná na príslušnom vstupnom/výstupnom bode alebo vo Virtuálnom obchodnom bode (viď nižšie). Prevod vlastníctva plynu v rámci prepravnej siete  sa uskutočňuje na základe zmluvy o poskytnutí Title transfer služby, ktorú záujemca uzatvára so spoločnosťou Eustream ako prevádzkovateľom prepravnej siete. Bližšie informácie a podmienky poskytnutia  služby Title transfer sú zhrnuté v bode 8.1. Prevádzkového poriadku.

 

Virtuálny obchodný bod (VTP)

 

Bod VTP je definovaný ako virtuálny bod lokalizovaný v prepravnej sieti spoločnosti Eustream medzi jednotlivými vstupnými a výstupnými bodmi siete. Plyn do/z VTP môže prepraviť ktorýkoľvek užívateľ prepravnej siete majúci objednanú prepravnú kapacitu. V rámci VTP sa môže uskutočňovať prevod vlastníctva plynu nielen medzi užívateľmi prepravnej siete ale aj medzi zaregistrovanými obchodníkmi prostredníctvom služby Title transfer.
Služba Shorthaul
Služba Shorthaul umožňuje zákazníkom, ktorí majú objednanú prepravnú kapacitu na vstupných/výstupných bodoch Lanžhot a Baumgarten a prepravu na trase Lanžhot – Baumgarten a opačne, získať zľavu na  prepravných poplatkoch. Podmienky sú stanovené v článku 8.4. Prevádzkového poriadku.
Služba Day ahead
Pre zvýšenie flexibility prepravy Eustream zaviedol pre svojich klientov službu Day ahead, ktorá umožňuje zákazníkovi objednať službu prepravy už na nasledujúci plynárenský deň. Podmienkou poskytnutia tejto služby je uzatvorenie Rámcovej zmluvy (viď nižšie).
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva umožňuje zákazníkom operatívne objednávať krátkodobé kapacity - dňové, vrátane Day ahead kapacít, aj mesačné kapacity. Jednotlivé žiadosti a potvrdenia o pridelení kapacity sú súčasťou rámcovej zmluvy. Flexibilitu a komfort objednávania zvyšuje elektronický systém objednávania prepravných kapacít, tzv. online booking, ktorý Eustream pripravil pre svojich klientov.
Všetky správy