SK / O nás / Médiá / Správy / EP Infrastructure, EUSTREAM, NAFTA a RWE podpísali memorandum o rozvoji modrého vodíka na Slovensku

24.09.2021

EP Infrastructure, EUSTREAM, NAFTA a RWE podpísali memorandum o rozvoji modrého vodíka na Slovensku

Spoločnosti EP Infrastructure (EPIF), EUSTREAM, NAFTA a RWE Supply & Trading chcú spoločne preskúmať možnosti rozvoja najmodernejších zariadení na výrobu modrého vodíka na východe Slovenska. Za týmto účelom podpísali memorandum o spoločnom postupe. RWE Supply & Trading by mohla odoberať a dovážať vyrobený vodík do Nemecka a na ďalšie kľúčové trhy RWE v západnej Európe. Vodík by mohol byť prepravovaný do Nemecka prostredníctvom upraveného plynovodu Eustream. Oxid uhličitý zachytený pri výrobe vodíka by mohol byť uložený vo vyčerpaných ložiskách zemného plynu na Slovensku alebo v susedných krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Ukrajiny. Partneri chcú prispieť k urýchleniu štartu vodíkového hospodárstva a významne prispieť k európskym cieľom v oblasti dekarbonizácie.

RWE Supply & Trading je obchodnou pobočkou energetickej spoločnosti RWE, ktorá je jedným z lídrom európskeho vývoja vodíku s veľkým počtom vodíkových projektov po celej Európe. RWE Supply & Trading usiluje o čo najväčšie množstvo príležitostí na dovoz nízkouhlíkového vodíka do Nemecka a na ďalšie európske trhy.

„Očakávame významnú potrebu dovozu nízkouhlíkového vodíka do Nemecka s cieľom uspokojiť domáci dopyt už v roku 2030. Stredná a východná Európa a Ukrajina poskytujú priaznivé podmienky pre výrobu a vývoz modrého a zeleného vodíka. Potenciálny odber modrého vodíka vyrobeného na Slovensku a jeho dovoz do Nemecka cez potrubia by podporili naše aktivity v tomto regióne,“ hovorí Ulf Kerstin, prevádzkový riaditeľ spoločnosti RWE Supply & Trading GmbH.

EPIF, Eustream a Nafta sú lídrami plynovej infraštruktúry v regióne strednej a východnej Európy. Obe spoločnosti zastrešené EPIF sa plánujú stať dôležitými hráčmi v oblasti vodíkového hospodárstva a s tým spojenej infraštruktúry:

„Spoločnosti v portfóliu EPIF prevádzkujú infraštruktúru, ktorá je dôležitá pre medzinárodnú prepravu vodíka a jeho skladovanie. Ležíme medzi predpokladanými centrami výroby v strednej a východnej Európe, vrátane Ukrajiny, a spotrebou v Nemecku a v ďalších západoeurópskych krajinách. Spolupráca s RWE nám umožní spoločne preskúmať príležitosti, ktoré sú dôležité pre úspešnú energetickú transformáciu EÚ,“ hovorí Gary Mazzotti, generálny riaditeľ spoločnosti EP Infrastructure.

„Nedávno sme oznámili ambície pripraviť našu prepravnú sieť na vodík. Do roku 2023 chceme byť technologicky pripravení prijímať do našej sústavy vodíkové zmesi až do 5 % a v budúcnosti plánujeme vyčleniť jedno z našich potrubí pre prenos čistého vodíka. Spolupráca s RWE v oblasti výroby modrého vodíka je zaujímavou príležitosťou, ktorá má za cieľ urýchliť nielen naše ambície, ale aj zavádzanie vodíka v celej EÚ,“ hovorí Rastislav Ňukovič, generálny riaditeľ spoločnosti Eustream.

„Skladovanie vodíka zohráva zásadnú úlohu pri dosahovaní úspešného vodíkového hospodárstva. Naše dlhodobé skúsenosti so skladovaním a naša strategická poloha nám umožňujú významne prispieť k spolupráci v oblasti skladovania vodíka a CO2. Veríme, že spoločne s našimi partnermi sme schopní nájsť atraktívne možnosti rozvoja zamerané na podporu urýchleného zavádzania vodíka,“ hovorí Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti Nafta.

Firmy zriadili spoločnú pracovnú skupinu, ktorá vytvorí plán realizácie projektu a v nasledujúcich mesiacoch bude viesť dialógy s príslušnými zainteresovanými stranami umožňujúcimi realizáciu projektu, a to predovšetkým na Ukrajine, v Českej republike a v Rakúsku. Všetky spoločnosti považujú memorandum za dôležitý krok k ďalšiemu rozvoju svojho podnikania v oblasti vodíka.

Všetky správy