SK / O nás / Médiá / Správy / Antoine Jourdain novým predsedom Predstavenstva Eustream

28.08.2008

Antoine Jourdain novým predsedom Predstavenstva Eustream

Bratislava, 28. augusta 2008 – Valné zhromaždenie eustream, a. s. (Eustream) na svojom augustovom zasadnutí schválilo nového predsedu predstavenstva spoločnosti. Doterajšieho predsedu najvyššieho riadiaceho orgánu Eustream Christopha Poilliona nahradí od 1. septembra 2008 Antoine Jourdain.

Ing. Christophe Poillion stál pri vzniku novej spoločnosti SPP – preprava, a. s., v júli 2006 a stal sa jej predsedom predstavenstva, na základe rotujúceho predsedníctva medzi francúzskymi a nemeckými členmi predstavenstva Eustream. Založenie spoločnosti SPP – preprava, a. s. (od 1. 1. 2008 známa pod obchodným názvom eustream, a. s.) bolo výsledkom požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy. Podľa týchto pravidiel, preprava plynu musela byť odčlenená od obchodu s plynom.

Eustream zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prepravu zemného plynu slovenským a európskym spotrebiteľom. Spoločnosť prešla počas uplynulých dvoch rokov dynamickým vývojom, od jej samotného vzniku až po zmenu obchodného mena na eustream, a. s. „Všetky tieto zmeny sme úspešne zvládli, a to najmä vďaka profesionalite našich zamestnancov a kolegov,“ uviedol pred svojím odchodom doterajší predseda Predstavenstva Eustream Christophe Poillion, ktorý bude pôsobiť v spoločnosti GRTgaz, čo je prevádzkovateľ prepravnej siete vo Francúzsku.

Nové výzvy, ako posilňovanie portfólia zákazníkov Eustream, regulácia energetického sektora, modernizácia prepravnej siete, ako aj zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti už čakajú na nového predsedu Predstavenstva Eustream. Od 1. 9. 2008 sa novým predsedom Predstavenstva Eustream stáva Dipl. Ing. Antoine Jourdain, odborník a manažér s bohatými skúsenosťami v plynárenských spoločnostiach.

Životopis nového predsedu Predstavenstva Eustream a aktuálny zoznam členov Predstavenstva, Dozornej rady a vrcholového manažmentu Eustream je uvedený v prílohe.

Príloha:

Životopis - Dipl. Ing. Antoine Jourdain, predseda Predstavenstva eustream, a.s.
Narodil sa 12. februára 1968 v Montreuil (Francúzsko). V roku 1991 absolvoval vysokú školu Ecole Polytechnique a v roku 1992 Ecole Nationale des Pétrole et Moteurs (Francúzsky ropný inštitút). V roku 1992 nastúpil do Gaz de France a začal pracovať v USA v divízii podzemných zásobníkov, výskumu a ťažby. Od roku 1997 pracoval v EDF - GDF Services v oblasti distribúcie elektriny a plynu v strednom Francúzsku, a následne v Bretónsku. V roku 2002 sa stal zástupcom riaditeľa Strategického odboru. V roku 2004 pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa EDF - Gaz de France. V roku 2006 bol vymenovaný za zástupcu generálneho riaditeľa plynárenských spoločností EGAZ a DEGAZ v Maďarsku (dcérske spoločnosti GDF). Od 1. septembra 2008 bude predsedom Predstavenstva eustream, a. s.

Aktuálny zoznam členov Predstavenstva eustream, a.s. s účinnosťou od 1.9.2008:
 • Dipl. Ing. Antoine Jourdain predseda predstavenstva
 • Ing. Miroslav Gažo podpredseda predstavenstva
 • Ing. Andreas Rau člen predstavenstva
Aktuálny zoznam členov Dozornej rady eustream, a.s. s účinnosťou od 1.9.2008:
 • Ing. Jaroslav Krč - Šebera predseda dozornej rady
 • Louis de Fouchécour podpredseda dozornej rady
členovia:
 • Andrej Lendvay
 • Ing. Rudolf Rigáň
 • Mgr. Martin Ryba
 • Mgr. Ivan Švec
Aktuálny zoznam vrcholového manažmentu eustream, a. s. s účinnosťou od 1.9.2008:
 • Ing. Pavol Janočko generálny riaditeľ
 • Ing. Miloš Pavlík riaditeľ sekcie Predaj prepravných kapacít
 • Ing. Ján Janus riaditeľ sekcie Dispečing
 • Ing. Vladimír Potočný riaditeľ sekcie Technické kompetenčné centrum
 • Ing. Rastislav Ňukovič riaditeľ sekcie Centralizovaná údržba
 • Ing. Ján Stuhl riaditeľ sekcie Ekonomický servis
 • Ing. Peter Olšanský riaditeľ oblasti Veľké Kapušany
 • Ing. Štefan Keresteš riaditeľ oblasti Jablonov nad Turňou
 • Ing. Jozef Titka riaditeľ oblasti Veľké Zlievce
 • Ing. Anton Zelenaj riaditeľ oblasti Ivanka pri Nitre

eustream, a. s. (do 31. 12. 2007 známa pod obchodným názvom SPP – preprava, a. s.) začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením prepravných aktivít od SPP, a. s. ako 100 % dcérska spoločnosť SPP, a. s. Spoločnosť Eustream je najväčší prepravca zemného plynu v EÚ. Prepravnú sieť tvorí 2270 km plynovodov so štyrmi kompresorovými stanicami (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a Ivanka pri Nitre). Každodenná prevádzka prepravnej siete je riadená prostredníctvom dispečerského centra v Nitre.Všetky správy