SK / O nás / Médiá / Správy / Agentúra EÚ, GAZ-SYSTEM a Eustream podpísali grantovú dohodu na stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko (pro

20.12.2017

Agentúra EÚ, GAZ-SYSTEM a Eustream podpísali grantovú dohodu na stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko (projekt spoločného záujmu pre EÚ)

Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA), GAZ-SYSTEM S.A. a Eustream podpísali dňa 18. decembra 2017 grantovú dohodu na stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko, plánovaný cezhraničný plynovod, z ktorého približne 59 kilometrov sa bude nachádzať v Poľsku a 106 kilometrov na Slovensku.

Brusel/Varšava/Bratislava – Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA), GAZ-SYSTEM S.A. a Eustream podpísali dňa 18. decembra 2017 grantovú dohodu na stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko, plánovaný cezhraničný plynovod, z ktorého približne 59 kilometrov sa bude nachádzať v Poľsku a 106 kilometrov na Slovensku.

Grantová dohoda umožní poľskému aj slovenskému prevádzkovateľovi prepravnej siete získať finančnú podporu z Európskej únie z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility, CEF) v celkovej výške 107,7 mil. € (55.2 mil. € pre Eustream a 52,5 mil. € pre GAZ-SYSTEM). Projekt poľsko-slovenského prepojenia získal vôbec jednu z najvyšších podpôr v rámci všetkých osemnástich projektov, ktoré Európska komisia vybrala v roku 2017 v rámci druhej výzvy na financovanie z prostriedkov CEF.

„Podpis grantovej dohody na stavebné práce predstavuje solídny základ pre ďalšiu realizáciu projektu,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

„Priznaná podpora v rámci finančného mechanizmu CEF potvrdzuje vysokú dôležitosť Prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko pre dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti energetickej politiky, povedal Tomasz Stępień, generálny riaditeľ spoločnosti GAZ-SYSTEM.

Realizácia projektu poľsko-slovenského prepojenia, ktoré tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas), prispeje k posilneniu bezpečnosti dodávok v regióne a k integrácii plynárenských trhov.

Nový 165 kilometrový plynovod umožní vďaka vytvoreniu doposiaľ chýbajúceho prepojenia medzi poľskou a slovenskou prepravnou sieťou vyššiu diverzifikáciu zdrojov zemného plynu v regióne. Vďaka novému prepojeniu získajú krajiny strednej a východnej Európy priamy prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu vrátane plne funkčných LNG terminálov v Baltskom mori (Świnoujście LNG, Klaipeda LNG cez Gas Interconnection Poland – Lithuania – GIPL) a z Nórska (vďaka plánovanému plynovodu Baltic Pipe), ako aj z juhu cez slovensko-maďarské prepojenie a plánovaný plynovod Eastring. Projekt takisto prispeje v tomto regióne k zvýšeniu likvidity na trhu so zemným plynom a tiež k posilneniu solidarity medzi oboma krajinami.

Začiatok stavebných prác je naplánovaný na druhú polovicu roka 2018 s plánovaným ukončením koncom roka 2021.

Projekt spoločného záujmu

V novembri 2017 Európska komisia priznala plánovanému Prepojovaciemu plynovodu Poľsko-Slovensko status projektu spoločného záujmu pre Európsku úniu (PCI). Tento status získal projekt po tretí krát, keď bol zaradený do prvého a druhého PCI zoznamu v roku 2013, respektíve 2015.

Viac informácií o Prepojovacom plynovode Poľsko-Slovensko

GAZ-SYSTEM: http://en.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/transeuropejska-siec-energetyczna-ten-e/polska-slowacja/

EUSTREAM: http://www.eustream.sk/en_transmission-system/en_pl-sk-interconnector

Všetky správy