Iné trhové informácie

ID správy Stav udalosti Čas a dátum publikácie Začiatok udalosti Koniec udalosti Poznámka Účastník trhu Kód účastníka trhu
200930E0521X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 30.09.2020 13:05:00 30.09.2020 4:00:00 01.10.2020 4:00:00 Krátenie nominácií na exit Budince a exit Velké Kapusany z dôvodu krátenia TSO Ukrajiny na ukrajinskom území v množstve 142 008 659 kWh EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N
200929E0421X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 29.09.2020 9:36:00 29.09.2020 4:00:00 30.09.2020 4:00:00 Krátenie nominácií na exit Budince a exit Velké Kapusany z dôvodu krátenia TSO Ukrajiny na ukrajinskom území v množstve 365 202 440 kWh EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N
200928E0321X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 28.09.2020 13:35:00 28.09.2020 4:00:00 29.09.2020 4:00:00 Krátenie nominácií na exit Budince a exit Velké Kapusany z dôvodu krátenia TSO Ukrajiny na ukrajinskom území v množstve 228 297 136 kWh EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N
150813E0221X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 13.08.2015 10:00:00 13.08.2015 10:00:00 14.08.2015 10:00:00 12. augusta 2015 publikoval susediaci operátor prepravnej siete Gas Connect Austria nasledovnú dôvernú informáciu (UMM): Due to Maintenance Work done by TSO EUSTREAM the flow on the following Locations will be interrupted: Baumgarten CMA. EUSTREAM týmto oznamuje a potvrdzuje, že 12. augusta 2015 a v nasledovných dňoch neprebieha žiadna údržba ani nedochádza k obmedzeniu prevádzky prepravnej siete na prepojovacom bode Baumgarten zo strany EUSTREAMU. EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N
131111E0121X-SK-A-A0A0A-N_001 Aktívne 11.11.2013 16:50:00 11.11.2013 16:50:00 12.11.2013 16:50:00 Dňa 11. novembra 2013 spoločnosť EUSTREAM eviduje výrazný pokles vstupného tlaku plynu vo vstupnom bode Veľké Kapušany, výrazne pod úroveň stanovenú technickými podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete, čo môže pri dlhšom trvaní mať za dôsledok krátenie nominácií užívateľov prepravnej siete. EUSTREAM 21X-SK-A-A0A0A-N
Nájdených 5 záznamov.