SK / Transparency / Verejné konzultácie / Verejná konzultácia: záväzná alternatívna metóda alokácie pre trasu HU-SK-AT

25.05.2018

Verejná konzultácia: záväzná alternatívna metóda alokácie pre trasu HU-SK-AT

Prevádzkovatelia prepravných sústav EUSTREAM, Magyar Gáz Tranzit a Gas Connect Austria vyhlasujú spoločnú verejnú konzultáciu dokumentu RULEBOOK – BINDING ALTERNATIVE ALLOCATION PROCEDURE pre rezerváciu prepravnej kapacity na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce/Balassagyarmat (hranica HU/SK) a Baumgarten (hranica SK/AT).

Hostiteľom informačného dňa pre zákazníkov bude Maďarský regulačný úrad v Budapešti a uskutoční sa v utorok, 5. júna 2018. Svoje podnety ku konzultácii zašlite, prosím, na adresu transmission@eustream.sk do 3. júna 2018.

Konzultácia bude ukončená 25. júna 2018.

Všetky verejné konzultácie