SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu

01.10.2021

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2022 – 2031 podľa zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Termín vyhlásenia pripomienkového konania : 1. október 2021
  • Termín uzávierky pripomienkového konania : 21. október 2021 o 10,00 hod

Pripomienky je možné uplatniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ich zaslaním na adresu :tyndp@eustream.sk, výlučne v nasledovnej štruktúre: identifikácia pripomienkovanej časti – návrh na úpravu – zdôvodnenie.

Návrh Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2022 – 2031 je dostupný iba v slovenskom jazyku.
 

Všetky verejné konzultácie