SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu

25.09.2020

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2021 – 2030 podľa zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Termín vyhlásenia pripomienkového konania: 25. september 2020
  • Termín uzávierky pripomienkového konania: 15. október 2020 o 11,00 hod.

Pripomienky je možné uplatniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ich zaslaním na adresu: tyndp@eustream.sk, výlučne v nasledovnej štruktúre: identifikácia pripomienkovanej časti – návrh na úpravu – zdôvodnenie.

Všetky verejné konzultácie