SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu (2024-2033)

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu (2024-2033)

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2024 – 2033 podľa zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Termín vyhlásenia pripomienkového konania : 6. október 2023
  • Termín uzávierky pripomienkového konania   : 30. október 2023 do 10,00 hod.

Pripomienky je možné uplatniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ich zaslaním na adresu: tyndp@eustream.sk, výlučne v nasledovnej štruktúre: identifikácia pripomienkovanej časti – návrh na úpravu – zdôvodnenie.

Návrh Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2024 – 2033 je dostupný iba v slovenskom jazyku.