SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu (2023-2032)

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete Eustreamu (2023-2032)

Konzultácia k Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2023 – 2032 podľa zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Termín vyhlásenia pripomienkového konania : 23. september 2022
  • Termín uzávierky pripomienkového konania   : 14. október 2022

Pripomienky je možné uplatniť v slovenskom alebo anglickom jazyku, ich zaslaním na adresu: tyndp@eustream.sk, výlučne v nasledovnej štruktúre: identifikácia pripomienkovanej časti – návrh na úpravu – zdôvodnenie.

Návrh Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s., na obdobie 2023 – 2032 je dostupný iba v slovenskom jazyku.