SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k návrhu Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení

Konzultácia k návrhu Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení

/files/sk/transparency/verejne-konzultacie/konzultacia-k-navrhu-aktualizovanej-spravy-uplatneni-predbeznych-opatreni-3/eus_aktualizovana_sprava_uplatneni_predbeznych_opatreni_2023.pdfNávrh dokumentu „Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných opatrení“ je vypracovaný v súlade s povinnosťou spoločnosti eustream,a.s. vyplývajúcou z článku 46 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26.marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).

V zmysle článku 46 ods.2 Nariadenia o vyvažovaní predkladá eustream, a.s. príslušný návrh správy na konzultáciu TU.

Začiatok konzultácie: 07.09.2023

Koniec konzultácie: 29.09.2023 do 11:00

Korešpondenčná adresa: balancing@eustream.sk