SK / Transparency / Verejné konzultácie / Konzultácia k návrhu Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení

Konzultácia k návrhu Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení

Návrh dokumentu „Aktualizovaná správa o uplatnení predbežných opatrení“ je vypracovaný v súlade s povinnosťou spoločnosti eustream,a.s. vyplývajúcou z článku 46 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26.marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Nariadenie o vyvažovaní).

V zmysle článku 46 ods.2 Nariadenia o vyvažovaní predkladá eustream, a.s. príslušný návrh správy na konzultáciu TU.

Začiatok konzultácie: 13.09.2022

Koniec konzultácie: 30.09.2022 11:00

Korešpondenčná adresa: balancing@eustream.sk