SK / Transparency / Verejné konzultácie / KONZULTÁCIA O INFORMÁCIÁCH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 26 ODS. 1 TAR NC

KONZULTÁCIA O INFORMÁCIÁCH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 26 ODS. 1 TAR NC

Zverejnenie všetkých podnetov prijatých počas trvania záverečnej konzultácie o informáciách uvedených v článku 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým  sa  stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za  prepravu plynu (TAR NC), vrátane ich zhrnutia, v súlade s článkom 26 ods. 3 TAR NC

Súvisiace dokumenty: