01.10.2018

Vyhodnotenie predkladania ponúk

Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti Zrt., EUSTREAM a Gas Connect Austria ďakujú účastníkom za aktívnu účasť a predložené ponuky v prvom kole HU-SK-AT alternatívnej alokačnej procedúry.

Na prepojovacom bode Balassagyarmat – Veľké Zlievce (BGY/VZ IP) bol dopyt po prepravnej kapacite v dĺžke 7 rokov, s úrovňou približne 50 % objemu ponúkanej kapacity (Level II). Dopyt po kapacite na slovenskej časti projektu HU-SK-AT nedosiahol úroveň kladného výsledku ekonomického testu, ktorý je potrebný pre alokovanie kapacity na prepojovacích bodoch BGY/VZ a Baumgarten.

S cieľom dosiahnuť pozitívny ekonomický test na slovenskej strane, ako aj pozitívny ekonomický test na úrovni Level II na maďarskej strane, ak dopyt po prepravnej kapacite bude dosahovať Level II, Magyar Gáz Tranzti Zrt., EUSTREAM a Gas Connect Austria pozývajú uchádzačov do druhého okna predkladania ponúk, ktoré sa bude konať od 6. októbra do 19. októbra 2018.

Všetky udalosti