SK / Transparency / Rozvoj siete / Projekty prírastkovej kapacity / Ukončené / HU-SK-AT prepojenie / Pozvánka na zákaznícky informačný deň