SK / Transparency / Rozvoj siete / Projekty prírastkovej kapacity / Ukončené / HU-SK-AT prepojenie / Pozitívna odozva trhu (vyhodnotenie predkladania ponúk na 2. výzvu)

24.10.2018

Pozitívna odozva trhu (vyhodnotenie predkladania ponúk na 2. výzvu)

Prevádzkovatelia prepravnej siete z Maďarska, Slovenska a Rakúska uskutočnili úspešnú procedúru pridelenia kapacity pre projekt HUSKAT. Ponúknuté prepravné kapacity z Maďarska na Slovensko boli v plnej miere zarezervované na obdobie siedmich rokov, a čiastočne aj na ďalšie obdobie. Celkový dopyt počas októbrového druhého kola predkladania ponúk presiahol úroveň 4,29 mld. m3/rok v období od októbra 2022 do septembra 2029. Spoločnosti Magyar Gáz Tranzit Zrt., EUSTREAM a Gas Connect Austria ďakujú účastníkom za predložené ponuky, vďaka ktorým projekt splnil ekonomický test. Projekt HUSKAT v nadväznosti na pozitívnu odozvu trhu bude pokračovať v súlade s pravidlami alternatívnej alokačnej procedúry prijatých podľa Článku 30 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459. V súlade s týmito pravidlami sa finálne potvrdenie rezervácií kapacít očakáva do konca marca 2019.

Všetky udalosti