SK / Transparency / Rozvoj siete / Projekty prírastkovej kapacity / Ukončené / HU-SK-AT prepojenie / Alternatívny mechanizmus prideľovania – 3. výzva na predloženie ponúk

05.04.2019

Alternatívny mechanizmus prideľovania – 3. výzva na predloženie ponúk

Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti ZRt. a EUSTREAM informujú, že z dôvodu uplatnenia práva uchádzačov odstúpiť od zmlúv vyzývajú na predkladanie ponúk v treťom kole v súlade s predpismi  HUSKAT – alternatívny mechanizmus prideľovania. Uchádzači, ktorí predložili ponuku v kole I/II a nemajú alebo majú len čiastočne pridelenú kapacitu (neúspešní uchádzači), môžu predložiť PPS novú ponuku na zostávajúce voľné kapacity.

Kolo III. ponukového konania trvá od 5. do 17. apríla 2019. Tretie agregované výsledky prideľovania budú zverejnené 18. apríla 2019.

Všetky udalosti