24.04.2019

4. výzva na predloženie ponúk

Spoločnosti Magyar Gáz Tranzti Zrt., EUSTREAM a Gas Connect Austria informujú účastníkov projektu HUSKAT, že ekonomický test vykonaný po uzavretí okna na predkladanie ponúk III. bol negatívny. Vyššie spomínaní prevádzkovatelia prepravných sietí vyzývajú uchádzačov, aby predložili ponuky v okne podania IV v súlade s pravidlami alternatívneho prideľovania projektu HUSKAT, otvoreného v období od 23. apríla do 30. apríla 2019.

Všetky udalosti