Priebeh realizácie

31. 12. 2020
81 kilometrov plynovodu hotových

19. 02. 2020
Náhrada za mimolesné výruby

31. 12. 2019
Prvé kilometre plynovodu ukončené

11. 12. 2019
Ukončená dodávka potrubného materiálu

20. 06. 2019
Začiatok zváračských prác

18. 09. 2018
Slávnostný začiatok výstavby

29. 06. 2018
Vydanie stavebného povolenia

20. 12. 2017
Podpis grantovej dohody s INEA

23. 11. 2017
PL-SK prepojenie tretíkrát zaradené medzi PCI projekty

21. 08. 2017
Územné rozhodnutie

17. 02. 2017
Pozitívne hodnotenie EK pre finančnú podporu

08. 12. 2016
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

08. 11. 2016
Žiadosť o grant z fondu CEF

26. 08. 2016
Vyhlásenie Open Season

11. 08. 2016
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia II.

18. 02. 2016
Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

21. 01. 2016
Záverečné stanovisko k EIA

18. 11. 2015
PL-SK prepojenie znovu zaradené medzi PCI projekty

18. 05. 2015
Podpis grantovej zmluvy INEA

22. 11. 2013
Dohoda o spolupráci medzi SR a PL

14. 10. 2013
PL-SK prepojenie - PCI projekt

30. 04. 2013
Štúdia uskutočniteľnosti - dodanie štúdie

29. 03. 2012
Štúdia uskutočniteľnosti - dohoda o vypracovaní