TAR NC archív

 NC

Description

Link

Further information

Informácie, ktoré sa majú uverejniť pred tarifným obdobím (relevantné pre obdobie začínajúce 1.1.2023)

Čl. 30
ods. 1
písm. a) bod i)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod ii)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod iii)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod iv)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod v)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. b)
bod i)

Informácie o povolených a/alebo cieľových výnosoch

link

 

Čl. 30
ods. 1
písm. b)
bod ii)

Informácie o medziročných zmenách výnosov

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iii)

Informácie týkajúce sa nasl. parametrov: druhy aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iv) a v)

Informácie o výnosoch z prepravných služieb vrátane pomeru kapacita/komodita, pomeru vstup/výstup, pomeru vnútrosystémového/medzisystémového použitia

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vi)

Informácie o zosúhlasení regulačného účtu v spojení s predošlým tarifným obdobím

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vii)

Informácie o zamýšľanom použití aukčnej prémie

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. c)

Informácie týkajúce sa komoditných prepravných taríf uvedených v čl. 4 ods. 3 TAR NC

link

link

linkČl. 30
ods. 2)
písm. a)

Informácie o zmenách a trendoch v prepravných tarifách

link

linkČl. 30
ods. 2)
písm. b)

Informácie o použitom tarifnom modeli a vysvetlenie ako vypočítať prepravné tarify na aktuálne tarifné obdobie

linkInformácie, ktoré sa majú uverejniť pred tarifným obdobím (relevantné pre tarifné obdobie začínajúce 1.1.2022)

Čl. 30
ods. 1
písm. a) bod i)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod ii)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod iii)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod iv)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. a) bod v)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

linkČl. 30
ods. 1
písm. b)
bod i)

Informácie o povolených a/alebo cieľových výnosoch

link

 

Čl. 30
ods. 1
písm. b)
bod ii)

Informácie o medziročných zmenách výnosov

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iii)

Informácie týkajúce sa nasl. parametrov: druhy aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iv) a v)

Informácie o výnosoch z prepravných služieb vrátane pomeru kapacita/komodita, pomeru vstup/výstup, pomeru vnútrosystémového/medzisystémového použitia

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vi)

Informácie o zosúhlasení regulačného účtu v spojení s predošlým tarifným obdobím

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vii)

Informácie o zamýšľanom použití aukčnej prémie

link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. c)

Informácie týkajúce sa komoditných prepravných taríf uvedených v čl. 4 ods. 3 TAR NC

link

link

linkČl. 30
ods. 2)
písm. a)

Informácie o zmenách a trendoch v prepravných tarifách

link

linkČl. 30
ods. 2)
písm. b)

Informácie o použitom tarifnom modeli a vysvetlenie ako vypočítať prepravné tarify na aktuálne tarifné obdobie

linkInformácie, ktoré sa majú uverejniť pred tarifným obdobím (relevantné pre tarifné obdobie 2017-2021)

Čl. 30
ods. 1
písm. a)

Informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete

N/A

Informácie sa netýkajú požiadaviek na skoršiu implementáciu a budú poskytnuté neskôr v súlade so Sieťovým predpisom o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu

Čl. 30
ods. 1
písm. b)
bod i)

Informácie o povolených a/alebo cieľových výnosoch

Link

 

Čl. 30
ods. 1
písm. b)
bod ii)

Informácie o medziročných zmenách výnosov

Link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iii)

Informácie týkajúce sa nasl. parametrov: druhy aktív, náklady na kapitál, kapitálové a prevádzkové výdavky, stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti, inflačné indexy

Link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod iv) a v)

Informácie o výnosoch z prepravných služieb vrátane pomeru kapacita/komodita, pomeru vstup/výstup, pomeru vnútrosystémového/medzisystémového použitia

Link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vi)

Informácie o zosúhlasení regulačného účtu v spojení s predošlým tarifným obdobím

Link

 

Čl. 30
ods. 1)
písm. b)
bod vii)

Informácie o zamýšľanom použití aukčnej prémie

Link

 

Čl. 30
ods. 1)

Informácie o prepravných a neprepravných tarifách vrátane relevantných informácií o ich odvodení

N/A

Informácie sa netýkajú požiadaviek na skoršiu implementáciu a budú poskytnuté neskôr v súlade so Sieťovým predpisom o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu

Čl. 30
ods. 2)
písm. a)

Informácie o zmenách a trendoch v prepravných tarifách

N/A

Informácie sa netýkajú požiadaviek na skoršiu implementáciu a budú poskytnuté neskôr v súlade so Sieťovým predpisom o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu

Čl. 30
ods. 2)
písm. b)

Informácie o použitom tarifnom modeli a vysvetlenie ako vypočítať prepravné tarify na aktuálne tarifné obdobie

N/A

Informácie sa netýkajú požiadaviek na skoršiu implementáciu a budú poskytnuté neskôr v súlade so Sieťovým predpisom o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu