SK / O nás / Sídlo a korešpondenčná adresa / Podateľňa - otváracie hodiny