SK / O nás / Médiá / Správy / Zmeny vo vrcholových orgánoch eustream, a. s.

30.06.2008

Zmeny vo vrcholových orgánoch eustream, a. s.

Bratislava, 30. júna 2008 – Novým predsedom Predstavenstva spoločnosti eustream, a. s. (Eustream) sa od 1. júla 2008 opäť stane Ing. Christophe Poillion. Na tejto pozícii vystrieda Ing. Andreasa Raua na základe rotujúceho predsedníctva medzi francúzskymi a nemeckými členmi Predstavenstva Eustream. Zároveň k podobnej zmene dochádza aj v Dozornej rade spoločnosti, kde Louis de Fouchécour nahradí na pozícii podpredsedu Dozornej rady Georga Friedricha Rosenstocka.

Som hrdý na to, že som stál na čele spoločnosti pri zrode jej nového mena Eustream. Zmena v obchodnom názve nám pomáha upevňovať obchodnú pozíciu našej spoločnosti ako „diaľnice“ pre ruský zemný plyn na európske trhy a podčiarkuje význam spoločnosti Eustream ako hlavného európskeho hráča v prepravnom biznise. Svedčí o tom samotný fakt, že spoločnosť prepravila v roku 2007 spolu 72,8 mld. m? zemného plynu, čím sa radí medzi najväčšie spoločnosti EÚ v našej oblasti. Celková kapacita sietí spoločnosti pokrýva 1/7 spotreby zemného plynu v Európskej únii a tieto kapacity by bolo možné ešte zvýšiť pri relatívne nízkych marginálnych nákladoch,“ uviedol Ing. Andreas Rau, ktorý sa stane riadnym členom Predstavenstva Eustream.

Najvyššou prioritou spoločnosti Eustream v najbližších mesiacoch je uzavretie novej dlhodobej zmluvy o preprave plynu s naším ruským partnerom. Táto nová zmluva prispeje k bezpečnosti dodávok na európsky trh s plynom a opätovne vyzdvihne dôležitosť Slovenska v tejto rozhodujúcej oblasti. Spoločnosť bude aj naďalej podporovať liberalizačný proces na európskom trhu s plynom tým, že sa bude aktívne podieľať na tvorbe regionálnych alebo európskych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť globálnu efektívnosť trhu s plynom,“ zdôraznil nový predseda Predstavenstva Eustream Christophe Poillion. Taktiež podčiarkol kľúčovú rolu všetkých zamestnancov spoločnosti Eustream, ktorí každý deň zabezpečujú bezpečnú a spoľahlivú prepravu plynu slovenským a európskym spotrebiteľom.

Spoločnosť Eustream, rovnako ako jej jediný akcionár SPP, na základe dohody akcionárov uplatňuje princíp pravidelného ročného striedania v zastúpení vo vrcholových orgánoch Eustream.

Personálne zmeny boli schválené na riadnom valnom zhromaždení Eustream, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla 2008 v sídle spoločnosti Eustream.

Pozn.: Životopis nového predsedu Predstavenstva Eustream a aktuálny zoznam členov Predstavenstva
a Dozornej rady Eustream je uvedený v prílohe.
 

Príloha:

Životopis - Ing. Christophe Poillion, predseda Predstavenstva eustream, a. s.
Narodil sa 23. mája 1962 vo francúzskom Roubaix. V roku 1986 absolvoval Polytechnickú školu a v roku 1988 Vysokú školu elektrotechnickú. V roku 1988 nastúpil do divízie distribúcie v spoločnosti Gaz de France a Eletricité de France, kde zastával rôzne funkcie v oblasti prevádzky siete pre rozvod plynu a elektrickej energie. V roku 1995 bol vymenovaný za vedúceho územnej agentúry zaoberajúcej sa rozvodom a zásobovaním plynom a elektrickou energiou v Normandii. V roku 1998 nastúpil do finančnej divízie spoločnosti Gaz de France. Od 2002 pôsobí ako predstaviteľ medzinárodnej divízie Gaz de France v úlohe poradcu SPP pre otázky súvisiace s reguláciou, cenami a otvorením trhu. Od mája 2006 do júna 2007 bol predsedom Predstavenstva SPP – preprava, a. s. Od júla 2007 bol členom Predstavenstva SPP – preprava, a. s. 1. júla 2008 sa opätovne stal predsedom Predstavenstva eustream, a. s.

Aktuálny zoznam členov Predstavenstva eustream, a. s. s účinnosťou od 1. júla 2008:

 • Ing. Christophe Poillion predseda predstavenstva
 • Ing. Miroslav Gažo podpredseda predstavenstva
 • Ing. Andreas Rau člen predstavenstva

Aktuálny zoznam členov Dozornej rady eustream, a. s. s účinnosťou od 1. júla 2008:

 • Ing. Jaroslav Krč - Šebera predseda dozornej rady
 • Louis de Fouchécour podpredseda dozornej rady

členovia:

 • Andrej Lendvay
 • Ing. Rudolf Rigáň
 • Mgr. Martin Ryba
 • Mgr. Ivan Švec

Aktuálny zoznam Vrcholového manažmentu eustream, a. s. s účinnosťou od 1. júla 2008:

 • Ing. Pavol Janočko generálny riaditeľ
 • Ing. Miloš Pavlík riaditeľ sekcie Predaj prepravných kapacít
 • Ing. Ján Janus riaditeľ sekcie Dispečing
 • Ing. Vladimír Potočný riaditeľ sekcie Technické kompetenčné centrum
 • Ing. Rastislav Ňukovič riaditeľ sekcie Centralizovaná údržba
 • Ing. Ján Stuhl riaditeľ sekcie Ekonomický servis
 • Ing. Peter Olšanský riaditeľ oblasti Veľké Kapušany
 • Ing. Štefan Keresteš riaditeľ oblasti Jablonov nad Turňou
 • Ing. Jozef Titka riaditeľ oblasti Veľké Zlievce
 • Ing. Anton Zelenaj riaditeľ oblasti Ivanka pri Nitre

eustream, a. s. (do 31. 12. 2007 známa pod obchodným názvom SPP – preprava, a. s.) začala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením prepravných aktivít ako 100 % dcérska spoločnosť SPP, a. s. Prepravnú sieť tvorí 2270 km plynovodov so štyrmi kompresorovými stanicami (Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Veľké Zlievce a Ivanka pri Nitre). Každodenná prevádzka prepravnej siete je riadená prostredníctvom dispečerského centra v Nitre.

Všetky správy