SK / O nás / Médiá / Správy / Zmeny vo vrcholových orgánoch eustream, a.s.

30.06.2009

Zmeny vo vrcholových orgánoch eustream, a.s.

Od 1. júla 2009 bude stáť na čele predstavenstva spoločnosti eustream, a.s. (Eustream) Andreas Rau. K zmene dochádza aj v dozornej rade spoločnosti, kde Georg Friedrich Rosenstock nahradí na pozícii podpredsedu Louisa de Fouchécoura. Tieto zmeny sa uskutočňujú na základe dohody o rotácii funkcie predsedu predstavenstva a podpredsedu dozornej rady medzi francúzskymi a nemeckými členmi.

Uplynulé obdobie bolo počas aktívneho ročného pôsobenia súčasného predsedu predstavenstva Eustream Antoina Jourdaina bohaté na kľúčové udalosti aj nečakané zvraty v histórii plynárenstva.

V októbri 2008 podpísala spoločnosť Eustream s prevádzkovateľmi prepravných sietí krajín juhovýchodnej Európy v Bukurešti, Memorandum o porozumení, s cieľom posilniť koordináciu a transparentnosť postupov pri výstavbe budúcich sieťových pripojení, harmonizáciu technických štandardov a tým aj zvýšiť bezpečnosť dodávky energií do Európy.

Kľúčovou udalosťou bolo uzavretie dlhodobej zmluvy o preprave s ruským dodávateľom zemného plynu spoločnosťou Gazprom export v decembri 2008. „Nová dohoda o preprave na viac ako 1 bilión metrov kubických zemného plynu na ďalších dvadsať rokov znamenala pre našu spoločnosť veľký úspech, a to najmä v čase súčasnej finančnej krízy,“ bilancoval súčasný predseda predstavenstva, Antoine Jourdain, ktorý bude ďalej pôsobiť ako riadny člen predstavenstva.

Začiatok roka 2009 sa niesol v znamení plynovej krízy. Prvý krát počas 40-ročnej histórie prepravy plynu cez naše územie sa úplne prerušili dodávky suroviny na Slovensko. Pre potreby odberateľov na Slovensku spoločnosť Eustream zabezpečila dodávky v tzv. reverznom chode, t.j. v smere zo západu na východ, historicky po prvý krát v rámci činnosti prepravnej sústavy na Slovensku.

„Eustream bude aj naďalej pokračovať v nastúpenom trende zvyšovania bezpečnosti dodávok pre Slovensko, a to prostredníctvom investícií do cezhraničných prepravných kapacít. V tomto roku budeme najmä analyzovať možnosti implementácie reverzného toku a realizáciu nových prepojení s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Tieto projekty majú veľký význam v medzinárodnom kontexte, pretože boli oficiálne začlenené aj do Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktorý vypracovala Európska únia,” zosumarizoval hlavné ciele spoločnosti novozvolený predseda predstavenstva, Andreas Rau.

Personálne zmeny od 1. júla 2009 nastanú aj v dozornej rade Eustream. Svoju činnosť v nej ukončil jej člen a súčasne podpredseda Louis de Fouchécour. Nahradí ho nový člen dozornej rady Eustream, Georg Friedrich Rosenstock.

Spoločnosť Eustream, rovnako ako jej jediný akcionár SPP, na základe dohody akcionárov SPP uplatňuje princíp pravidelného ročného striedania v zastúpení vo vrcholových orgánoch Eustream. Personálne zmeny boli schválené na riadnom valnom zhromaždení Eustream, ktoré sa uskutočnilo 29. apríla 2009 v sídle spoločnosti Eustream.

Všetky správy