SK / O nás / Médiá / Správy / Vyhodnotenie procedúry Open Season pre plynovod Vojany-Užhorod

20.11.2014

Vyhodnotenie procedúry Open Season pre plynovod Vojany-Užhorod

Záujem shipperov o prepravu plynu na Ukrajinu výrazne prevýšil ponúkanú kapacitu. Celá vypredaná kapacita vojanského plynovodu sa tak dostala na úroveň 11,5 mld. m3 ročne (31,5 mil. m3 denne).
Zvýšená prerušiteľná kapacita vznikla vďaka technickým zmenám uskutočneným ukrajinskou stranou.

Záujem shipperov o prepravu plynu na Ukrajinu výrazne prevýšil ponúkanú kapacitu. Celá vypredaná kapacita vojanského plynovodu sa tak dostala na úroveň 11,5 mld. m3 ročne (31,5 mil. m3 denne). 
Zvýšená prerušiteľná kapacita vznikla vďaka technickým zmenám uskutočneným ukrajinskou stranou.

Pre účasť v procedúre Open Season sa mohli záujemcovia o prepravnú kapacitu cez plynovod Vojany-Užhorod registrovať do 17. novembra 2014. Záväzné požiadavky na prepravnú kapacitu mohli predkladať do 19. novembra 2014.

Všetky správy