SK / O nás / Médiá / Správy / Víťazi obstarávania pre slovensko-maďarské prepojenie plynovodov sú už známi

10.12.2012

Víťazi obstarávania pre slovensko-maďarské prepojenie plynovodov sú už známi

Spoločnosť Eustream vybrala víťazov verejného obstarávania potrubného materiálu a prác na vybudovanie slovensko-maďarského plynovodného prepojenia.

Víťazom tendra na zabezpečenie prác súvisiacich s výstavbou slovenskej časti slovensko-maďarského prepojenia sa stala spoločnosť BMS BOJNANSKÝ, s r.o. Hlavnými dodávateľmi potrubného materiálu sa stali:
ThyssenKrupp Mannex GmbH, Nemecko, GASPIPE, s.r.o., Slovensko, Metinvest International SA, Švajčiarsko a RMA Kehl GmbH, Nemecko.

Začiatok prác na vybudovanie prepojovacieho VTL plynovodu DN 800 Slovenská republika–Maďarsko je naplánovaný na marec 2013. 
„Sme opäť o krok bližšie k vybudovaniu slovensko-maďarského plynovodu. Verím, že i naďalej všetko pôjde podľa plánu a na komerčnú prepravu budeme pripravení do konca roku 2014“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Jean-Luc Rupp.

Medzištátne prepojenie prepravných sústav Slovenskej republiky a Maďarska je prioritou nielen pre Eustream a jeho maďarského partnera, ale aj pre národné vlády a Európsku komisiu. 115 kilometrov dlhé potrubie (z ktorých 20 kilometrov povedie cez slovenské územie), bude spolu s kompresorovou stanicou, ktorá má byť vybudovaná na maďarskej strane celkovo stáť približne 160 miliónov eur. Plánovaná finančná podpora v rámci Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR)je 30 miliónov eur.

Začiatok komerčnej prevádzky plynovodu je naplánovaný na 1. január 2015.
SK/HU prepojenie – Plánovaný obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 5 miliárd kubických metrov bude mať dĺžku približne 115 kilometrov (z toho 95 kilometrov na území Maďarska a 20 kilometrov na slovenskom území). Plynovodné prepojenie spojí vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva aj v zabezpečení prístupu krajiny k plánovaným južným plynovým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sieťam. Projekt by mohol prispieť k európskej energetickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás.Všetky správy