SK / O nás / Médiá / Správy / V roku 2008 Eustream zintenzívnil medzinárodnú spoluprácu

28.04.2009

V roku 2008 Eustream zintenzívnil medzinárodnú spoluprácu

Bratislava, 28. apríla 2009 – Spoločnosť eustream, a.s. (Eustream), kľúčový hráč v preprave ruského plynu v Európskej únii, v roku 2008 posilnila spoluprácu s medzinárodnými partnermi. Na konci minulého roka Eustream podpísal zmluvu o preprave plynu na ďalších 20 rokov so spoločnosťou Gazprom export, ako aj dohody s prevádzkovateľmi prepravných sietí v susedných krajinách. Rok 2008 bol navyše ďalším obdobím bezpečnej a spoľahlivej prepravy zemného plynu.  Prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete poskytol služby svojim zákazníkom bez akéhokoľvek výpadku dodávok, pričom zaznamenal 3 % nárast prepravných objemov.

Podpis dlhodobej zmluvy so spoločnosťou Gazprom export kontinuálne zabezpečí spoločnosti Eustream pozíciu kľúčového hráča v preprave zemného plynu v Európe na najbližších 20 rokov. „Zmluva o preprave približne 1 bilióna (1012) kubických metrov zemného plynu predstavuje významný úspech, a to najmä v čase súčasnej finančnej krízy. Som hrdý na to, že naša spoločnosť bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dodávok plynu pre Európsku úniu,“ povedal Antoine Jourdain, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Spoločnosť Eustream zintenzívnila medzinárodnú spoluprácu
Najväčší prepravca zemného plynu v EÚ podpísal v roku 2008 Memorandum o porozumení s niekoľkými ďalšími prevádzkovateľmi prepravných sietí krajín juhovýchodnej Európy. Hlavným cieľom tohto dokumentu je posilnenie koordinácie pri rozširovaní siete, zlepšovanie transparentnosti a harmonizácia technických noriem v mene zvýšenej bezpečnosti dodávok energií do Európy. Prostredníctvom užšej spolupráce s ďalšími prevádzkovateľmi prepravných sietí Eustream zdokonaľuje služby v oblasti prepravy plynu v regióne. Hlavným cieľom spoločnosti naďalej ostáva prispievať k rozvoju trhu s plynom v EÚ a zabezpečovať bezpečné dodávky plynu do krajín EÚ. Podpísaním Memoranda partneri plnia ciele európskych regulačných úradov stanovené v rámci projektu Plynové regionálne iniciatívy v roku 2006.

Eustream investuje do bezpečnosti a spoľahlivosti
Spoločnosť naďalej investuje do projektov na zvyšovanie bezpečnosti dodávok plynu na európsky trh. Celková výška investícií do prepravnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Eustream v roku 2008 predstavovala približne 50 miliónov eur. Jednou z priorít v minulom roku bolo dokončenie projektu na posilnenie prepojenia plynovodu medzi Slovenskom (Vysoká na Morave) a Rakúskom (Baumgarten an der March).

Eustream zaznamenal 3% nárast prepraveného objemu
V minulom roku Eustream prepravil 76 miliárd metrov kubických zemného plynu, čo predstavuje medziročne nárast objemu prepraveného zemného plynu o 3%. Celkový objem prepravy zemného plynu zabezpečil spoločnosti Eustream pozíciu jedného z najväčších prevádzkovateľov prepravných sietí v Európe.  „Rok 2008 bol ďalším rokom, počas ktorého sme poskytovali našim zákazníkom bezpečné a spoľahlivé služby prepravy plynu bez akéhokoľvek výpadku dodávok“, uviedol Pavol Janočko,  generálny riaditeľ Eustreamu.

Finančné výsledky negatívne ovplyvnila silná koruna
Čistý zisk spoločnosti Eustream ovplyvnilo niekoľko faktorov. Napriek zaznamenanému 3% nárastu v objeme prepraveného zemného plynu, prevádzkový zisk (EBITDA) sa medziročne znížil o viac ako 19 miliónov eur. Z medzinárodného hľadiska bol rok 2008 výnimočný najmä kvôli finančnej kríze, slabému doláru a výnimočne vysokým cenám ropy, ktoré dosiahli hodnotu až 145 USD/barel. Silná koruna mala negatívny vplyv na príjmy spoločnosti, ktoré sú z veľkej časti vykazované v amerických dolároch.

Perspektívy roku 2009
Eustream sa zameria na zvýšenie bezpečnosti dodávok pre Slovensko a to prostredníctvom investícií do cezhraničných prepravných kapacít. V roku 2009 bude spoločnosť najmä analyzovať možnosti implementácie reverzného toku a realizáciu nových prepojení s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Tieto projekty majú veľký význam v medzinárodnom kontexte, pretože boli oficiálne začlenené aj do Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktorý nedávno vypracovala Európska únia. Investičné plány spoločnosti Eustream na rok 2009 predstavujú 75 mil. EUR.

Štruktúra konsolidovaných výnosov a nákladov spoločnosti eustream, a.s., v rokoch 2007 – 2008 (podľa IFRS v  mil. EUR*, mld. Sk)
2007 2008
Rozdiel
2008-2007
2007 2008
Rozdiel
2008-2007
Mil. EUR Mil. EUR Mil. EUR Mld. Sk Mld. Sk Mld. Sk
Výnosy z predaja výrobkov a služieb 795,2 804,1 8,9 23,9 24,2 0,3
Prevádzkové  náklady -691,6 -725,0 -33,4 -20,8 -21,8 -1,0
Prevádzkový výsledok 103,6 79,1 -24,5 3,1 2,4 -0,7
Zisk z finančných investícií 0,0 0,0
Výnosy/(náklady) na financovanie 27,2 26,3 -0,9 0,8 0,8 0,0
Výsledok z finančných operácií 27,2 26,3 -0,9 0,8 0,8 0,0
Daň z príjmu -26,3 -20,2 6,1 -0,8 -0,6 0,2
Zisk po zdanení 104,5 85,2 -19,3 3,1 2,6 -0,5
*) Prepočítané stanoveným konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 Sk

Všetky správy