SK / O nás / Médiá / Správy / Testovacia fáza SK-HU prepojenia – predĺženie ponuky kapacít

19.05.2015

Testovacia fáza SK-HU prepojenia – predĺženie ponuky kapacít

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o predĺžení testovacej fázy slovensko-maďarského plynovodu do 12. júna 2015.

Testovacia fáza SK-HU prepojenia – predĺženie ponuky kapacít

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o predĺžení testovacej fázy slovensko-maďarského plynovodu do 12. júna 2015. 

Pre účely testovania Eustream ponúka v spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. prepravné kapacity na prerušiteľnej báze v nasledujúcom smere a objeme:
- Výstupný bod Veľké Zlievce (smer SK > HU): 50 000,00 MWh/d
- Vstupný bod Veľké Zlievce (smer HU > SK): 50 000,00 MWh/d
Tieto kapacity budú alokované na základe „first come - first served“ princípu. Kapacita na jedného zákazníka bude obmedzená podielom 37.5% z vyššie uvedenej kapacity.

Záujemcovia o prepravnú kapacitu sa budú riadiť podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Eustream, ceny sa riadia platným Cenovým rozhodnutím.

Žiadosť o prerušiteľnú kapacitu pre účely testovania

Všetky správy