SK / O nás / Médiá / Správy / Testovacia fáza SK-HU prepojenia - ponuka kapacít

04.03.2015

Testovacia fáza SK-HU prepojenia - ponuka kapacít

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o časovo obmedzenej testovacej fáze slovensko-maďarského plynovodu. V spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. sa ponúknu pre účely testovania prepravné kapacity na slovensko – maďarskom prepojovacom bode Veľké Zlievce (SK) - Balassagyarmat (HU) v období od 10. marca do 30. apríla 2015.

Spoločnosť Eustream si dovoľuje informovať o časovo obmedzenej testovacej fáze slovensko-maďarského plynovodu. V spolupráci so spoločnosťou Magyar Gáz Tranzit ZRt. sa ponúknu pre účely testovania prepravné kapacity na slovensko – maďarskom prepojovacom bode Veľké Zlievce (SK) - Balassagyarmat (HU) v období od 10. marca do 30. apríla 2015.

Eustream ponúka prepravné kapacity na prerušiteľnej báze v nasledujúcom smere a objeme:
- Výstupný bod Veľké Zlievce (smer SK > HU): 50 000,00 MWh/d
- Vstupný bod Veľké Zlievce (smer HU > SK): 50 000,00 MWh/d

Tieto kapacity budú alokované na základe „first come - first served“ princípu. Kapacita na jedného zákazníka bude obmedzená podielom 37.5% z vyššie uvedenej kapacity.

Záujemcovia o prepravnú kapacitu sa budú riadiť podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku spoločnosti Eustream (
http://www.eustream.sk/files/docs/sk/Operational_Order_SK.pdf), ceny sa riadia platným Cenovým rozhodnutím (http://www.eustream.sk/files/docs/sk/tarify_2014_06_23.pdf)

Vzor žiadosti na prerušiteľnú kapacitu pre účely testovania 
http://www.eustream.sk/files/docs/sk/Ziadost_o_pristup.pdf

Pre viac informácií a asistenciu, prosím, kontaktujte:

Michal Briatka
Tel: +421 2 6250 7121

michal.briatka@eustream.sk

Peter Hlušek
tel. +421 2 6250 7156
peter.hlusek@eustream.skVšetky správy