SK / O nás / Médiá / Správy / Stretnutie predstaviteľov Eustreamu a poľského GAZ-SYSTEMu v súvislosti s najdôležitejšími témami v rámci projektu PL-SK plynár

23.04.2015

Stretnutie predstaviteľov Eustreamu a poľského GAZ-SYSTEMu v súvislosti s najdôležitejšími témami v rámci projektu PL-SK plynárenského prepojenia

V dňoch 9 až 10.4.2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Eustreamu a poľskej spoločnosti Gaz System venované problematike plánovaného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Poľskom.

V dňoch 9 až 10.4.2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Eustreamu a poľskej spoločnosti Gaz System venované problematike plánovaného prepojenia medzi Slovenskou republikou a Poľskom.

Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kompresorovej stanice Veľké Kapušany a išlo o stretnutie riadiaceho výboru projektu ako aj technickej skupiny. Cieľom stretnutia bolo vzájomne diskutovať o právnych, regulačných a technických aspektoch projektu.

Projekt prepojenia Slovenska a Poľska je súčasťou skupiny tzv „projektov spoločného záujmu Európskej únie“ a významnou mierou prispeje k bezpečnosti dodávok regiónu, diverzifikácií zdrojov a trás, ako aj k zvýšeniu likvidity trhov s plynom v regióne. Obidve spoločnosti skonštatovali veľký význam projektu pre dotknuté krajiny a dohodli súbor ďalších krokov ako detailný postup a riešenia v technickej oblasti.

Projekt napreduje v súlade so stanoveným harmonogramom a v súčasnosti sa spoločnosti intenzívne venujú projekčným a povoľovacím prácam na projekte. Súčasťou prípravných prác je aj podpísanie dodatku k zmluve o spolupráci, ktorú spoločnosti uzavreli, pričom dodatkom vyjadrili záväzok spoločne pracovať na prípravnej fáze projektu, vrátane environmentálnych a územných aspektov, až po získanie stavebného povolenia.

V rámci prípravných fáz už spoločnosti obdržali dňa 28.11.2013 od regulačných úradov, v súlade s Nariadením EU 347/2013, rozhodnutie o cezhraničnom pridelení nákladov. Eustream spoločne s GAZ-SYSTEM-om získali minulý rok podporu z EU fondov na financovanie prípravných prác na PL-SK prepojení do výšky 50% oprávnených nákladov.
Všetky správy