SK / O nás / Médiá / Správy / Spustenie komerčnej prevádzky slovensko-maďarského prepojenia je ohrozené

18.06.2015

Spustenie komerčnej prevádzky slovensko-maďarského prepojenia je ohrozené

Vzhľadom na nesplnenie podmienok kontraktu na výstavbu časti plynovodu zo strany maďarského partnera, spoločnosti Magyar Gaz Tranzit (MGT), Eustream nemôže garantovať spustenie komerčnej prepravy plynu naplánované na 1. júl 2015.

Maďarskí partneri doteraz neodovzdali slovenskej strane slovenskú časť sekcie prechodu rieky Ipeľ (IRCS) vybudovanú medzi obcami Slovenské Ďarmoty a Balassagyarmat. Ide o časť potrubia prechádzajúceho popod rieku Ipeľ, ktorého výstavbu, aj na slovenskom území, realizoval maďarský subdodávateľ vybraný spoločnosťou MGT. 

Uvedený fakt je neprekonateľnou prekážkou brániacou prevádzkovaniu slovenskej časti slovensko-maďarského plynovodu. 

Práce na samotnom potrubí a optickom prepojení IRCS sú dokončené, stavenisko však nie je uvedené do stavu, ktorý by mal podľa príslušných zmlúv nastať pred prevzatím diela a Eustream nie je vlastníkom príslušnej časti potrubia pod riekou Ipeľ. Eustream neprevezme  dielo, kým nebude zaistená bezpečnosť celej oblasti. Maďarská strana je povinná vykonať sanáciu neúspešného prvého vrtu IRSC, ktorú si vyžadujú maďarské aj slovenské úrady.)  
 
Spoločnosť Eustream je i naďalej pripravená spustiť komerčnú prevádzku plynovodu, okamžite po vyriešení tejto problematiky.
Všetky správy