SK / O nás / Médiá / Správy / Spoločnosť EUSTREAM sa stala súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB)

13.04.2021

Spoločnosť EUSTREAM sa stala súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB)

Spoločnosť EUSTREAM sa stala súčasťou iniciatívy European Hydrogen Backbone (EHB), ktorej cieľom je umožniť budúcu prepravu vodíka v rámci Európskej únie. Iniciatíva navrhuje aktualizovanú verziu vytvorenia vodíkovej siete s celkovou dĺžkou 39.700 kilometrov, ktorá bude po roku 2040 spájať 21 európskych krajín. Slovenská časť prestavuje dôležitý príspevok k tejto iniciatíve, umožňujúci budúci dovoz vodíka potenciálne dodávaného z Ukrajiny, ako aj ďalšiu cezhraničnú prepravu.

EUSTREAM prevádzkuje prepravnú sieť pozostávajúcu zo štyroch až piatich paralelných plynovodných potrubí spájajúcich Ukrajinu, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko a čoskoro aj Poľsko. EUSTREAM pozorne sleduje ohlásené plány a partnerstvá, ktoré predpokladajú budúcu produkciu zeleného vodíka v Európskej Únii a susedných štátoch, vrátane významného potenciálu identifikovaného na Ukrajine. Systém paralelných potrubí umožní postupný rozvoj vodíkovej prepravy podľa toho, ako budú spúšťané nové produkčné kapacity vodíka.

„Robustný prepravný systém spoločnosti EUSTREAM ponúkne flexibilnú a cenovo efektívnu možnosť prepravy zelenej energie smerom na európske trhy. Našim plánom je byť stopercentne pripravený na prepravu vodíka a významne tak prispieť k dosahovaniu dekarbonizačných cieľov EÚ,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti, Rastislav Ňukovič.

Viac informácií o iniciatíve European Hydrogen Backbone nájdete na stránke https://gasforclimate2050.eu/.

Všetky správy