SK / O nás / Médiá / Správy / Spoločná iniciatíva plynárenských prepravcov Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ a EUSTREAM

01.10.2022

Spoločná iniciatíva plynárenských prepravcov Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ a EUSTREAM

Prevádzkovatelia prepravných sietí zemného plynu z Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska navrhli spoločnú iniciatívu na prepravu zemného plynu prostredníctvom ich integrovaných prepravných sietí. Bulgartransgaz (BG), Transgaz (RO), FGSZ (HU) a EUSTREAM (SK) navrhujú spoločný postup v súvislosti so spoluprácou medzi Európskou úniou a Azerbajdžanom, ktorá sa týka možnej prepravy dodatočných množstiev zemného plynu do Európy. Túto iniciatívu chcú rozvíjať v rámci dohodnutej strategickej spolupráce medzi EÚ a Azerbajdžanom podpísanej dňa 18. júla 2022. Štyri spoločnosti už predložili spoločný návrh Európskej komisii. Zdôraznili v ňom významné príležitosti a výhody, ktoré by prinieslo jeho začlenenie do energetických priorít EÚ.

Autori iniciatívy sú presvedčení o tom, že vďaka takejto spolupráci, a za pomoci fondov EÚ, by ich iniciatíva priniesla bezpečnú alternatívnu trasu pre dodatočné dodávky plynu vo veľkých objemoch. Zdôrazňujú, že projekt by mohol pri minimálnych úpravách existujúcej infraštruktúry už v krátkom čase umožniť prepravu do 5 miliárd m3 zemného plynu za rok z Turecka a Grécka smerom do východnej, strednej a západnej Európy cez Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Do úvahy následne prichádza ďalšie navýšenie kapacity tejto trasy na 20 miliárd m3/rok, čo by európskym spotrebiteľom umožnilo získavať väčšie množstvo zemného plynu z južného koridoru.

Dôležité je, že takýto projekt by sa dal zrealizovať v krátkom čase a pri nízkych nákladoch, čím by sa výrazne prispelo k zabezpečeniu likvidity na európskom trhu s plynom. Iniciatíva zároveň prispieva k realizácii cieľov a priorít stanovených v pláne Európskej komisie REPower EU.

Všetky správy