SK / O nás / Médiá / Správy / Snam, Eustream, Naftogaz a Ukrtransgaz podpísali memorandum o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce týkajúcej sa ukra

10.04.2017

Snam, Eustream, Naftogaz a Ukrtransgaz podpísali memorandum o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce týkajúcej sa ukrajinskej prepravnej siete

Rím, 10. apríla 2017 – Talianska spoločnosť Snam, slovenská spoločnosť Eustream a ukrajinské spoločnosti Naftogaz a Ukrtransgaz dnes podpísali memorandum o porozumení o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce pri prevádzkovaní a rozvoji plynárenskej siete na Ukrajine. Memorandum bolo podpísané v Ríme za prítomnosti európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky Miguela Ariasa Caneteho, talianskeho ministra hospodárskeho rozvoja Carla Calendu a ukrajinského ministra energetiky Igora Nasalika.

Rím, 10. apríla 2017 – Talianska spoločnosť Snam, slovenská spoločnosť Eustream a ukrajinské spoločnosti Naftogaz a Ukrtransgaz dnes podpísali memorandum o porozumení o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce pri prevádzkovaní a rozvoji plynárenskej siete na Ukrajine. Memorandum bolo podpísané v Ríme za prítomnosti európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky Miguela Ariasa Caneteho, talianskeho ministra hospodárskeho rozvoja Carla Calendu a ukrajinského ministra energetiky Igora Nasalika.

Ďalej je memorandum, okrem iného, zamerané na udržanie kvality prepravy zemného plynu na Ukrajine, v súlade so štandardmi európskeho trhu so zemným plynom, s cieľom zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku ukrajinskej prepravnej siete, prístupnej na báze transparentného a nediskriminačného prístupu pre tretie strany (Third Party Acces) v súlade s príslušnou legislatívou.

Spoločnosti na základe podpísaného memoranda pripravia spoločný posudok prevádzky a rozvoja ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu s cieľom dosiahnuť, aby bol tento prepravný systém účinnejší, rozvinutejší a konkurencieschopnejší.

Ukrajina implementuje plán oddelenia (unbundling) prevádzkovateľa prepravnej siete zemného plynu od spoločnosti Naftogaz a vyjadrila záujem o spoluprácu so skúseným(i) západným(i) prevádzkovateľom(mi) prepravnej siete pri prevádzke národného prepravného systému v súlade s ukrajinským zákonom o trhu so zemným plynom.

Uvedené pomôže zvýšiť likviditu trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok zemného plynu tak v Európskej únii, ako aj na Ukrajine, a to plne v súlade so stratégiou Európskej komisie v oblasti energetickej bezpečnosti.O spoločnosti Snam
Spoločnosť Snam prevádzkuje a rozvíja najväčšiu a najdostupnejšiu prepravnú sieť v Európe (s celkovou dĺžkou viac ako 40 tisíc km), najväčšiu európsku skladovaciu infraštruktúru (19 mld. m3) a jeden z prvých LNG terminálov vybudovaných v Európe. Investície spoločnosti Snam naprieč Európou sú zamerané na podporu integrácie sietí v rámci energetickej únie a podporu zemného plynu ako kľúčového piliera udržateľného energetického mixu. V záujme posilnenia svojho odborného vplyvu a kľúčových kompetencií spoločnosť prednedávnom spustila projekt Snam Global Solutions s cieľom dodávať štúdie, konzultácie a aktivity projektového manažmentu pre trh.

O spoločnosti Eustream

Spoločnosť Eustream vlastní a prevádzkuje jednu z najväčších prepravných sietí zemného plynu v Európskej únii. Základným poslaním spoločnosti Eustream je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie Slovenskej republiky na európske trhy. Eustream je dlhodobým partnerom ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu, ktorá je priamo prepojená v oboch smeroch so slovenskou sieťou.

O spoločnosti Ukrtransgaz

Spoločnosť Ukrtransgaz je prevádzkovateľom jedného z najrobustnejších plynárenských prepravných a skladovacích systémov na svete. Vstupná kapacita plynárenskej siete presahuje 302 mld. m3/rok, výstupná kapacita v európskom smere je viac ako 151 mld. m3/rok a skladovacia kapacita dosahuje 31 mld. m3. Ukrajinská sieť je prepojená so systémami susedného Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Moldavska. Prostredníctvom týchto krajín je integrovaná do širšej európskej siete, ktorá predstavuje najkratší a najefektívnejší tranzitný koridor a základný pilier bezpečnosti dodávok zemného plynu v regióne.

O spoločnosti Naftogaz

Spoločnosť Naftogaz Ukrajiny je národným vertikálne integrovaným podnikom zaoberajúcim sa celým cyklom ropného a plynárenského priemyslu vrátane prieskumu, produkcie, prepravy, skladovania a dodávok zemného plynu a LPG pre zákazníkov. V roku 2016 dosiahla spoločnosť podiel na domácej produkcii zemného plynu vo výške 79 % celkovej ukrajinskej produkcie (15,9 mld.m3 z 20,1 mld.m3), zabezpečila 74 % importu (8,2 mld.m3 z 11,1 mld.m3) a prepravila do Európy 82 mld.m3 zemného plynu. Spoločnosť Naftogaz je jediným akcionárom spoločnosti Ukrtransgaz. Poslaním Ukrtransgazu je byť hnacím motorom modernizácie a profesionality ukrajinského energetického sektora, integrovaného s európskym trhom, a garantovať bezpečnosť dodávok a konkurencieschopné ceny energií pri maximalizovaní hodnoty domácich zdrojov.

Všetky správy