SK / O nás / Médiá / Správy / Slovensko – maďarské prepojenie plynovodov: Nová etapa záväznej fázy Open Season s novými podmienkami

18.10.2010

Slovensko – maďarské prepojenie plynovodov: Nová etapa záväznej fázy Open Season s novými podmienkami

Spoločnosti Eustream a FGSZ s potešením vyhlasujú opätovné spustenie záväznej fázy procesu Open Season pre plánované prepojenie slovenského a maďarského plynovodu.

Druhá etapa záväznej fázy Open Season je pokračovaním procesu, ktorý sa začal v prvej polovici roka 2010. Po prvom vyhodnotení predložených záväzných požiadaviek a vzájomných konzultáciách boli podmienky projektu zmenené v niekoľkých aspektoch tak, aby sa priblížili očakávaniam trhu a umožnili úspešnú implementáciu projektu.

Záujemcovia o kapacity v novom plynovode môžu využiť nové podmienky pre finančné garancie a väčšiu flexibilitu pri definovaní záväzného obdobia pre svoje objednávky. Spustenie plynovodného prepojenia do prevádzky sa očakáva začiatkom roka 2014. 

Druhé kolo záväznej fázy Open Season je otvorené pre záujemcov zaregistrovaných v nezáväznej fáze a v prvej etape záväznej fázy, ako aj pre všetky spoločnosti, ktoré majú záujem o prepravu cez nové slovensko-maďarské plynovodné prepojenie. Účastníci môžu predkladať svoje záväzné požiadavky od 15. októbra do 8. decembra. Eustream a FGSZ vyhodnotia záujem trhu a výsledky druhého kola záväznej fázy Open Season zverejnia koncom decembra 2010.

Viac informácií na www.eustream.sk a www.fgsz.hu.


Memorandum o porozumení o vybudovaní nového plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom bolo podpísané spoločnosťami Eustream a FGSZ v júni 2009. Plánovaný plynovod by mal mať dĺžku asi 115 kilometrov. Bude spájať vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a obcou Vecsés na predmestí Budapešti.

Dodatočná cezhraničná kapacita prispeje k zvýšeniu likvidity trhu s plynom a k zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu do stredoeurópskeho regiónu. Vďaka novému prepojeniu môže byť Slovensko v budúcnosti napojené na pripravované európske plynárenské projekty ako Nabucco, South Stream alebo terminál na kvapalný zemný plyn (LNG) v Chorvátsku.

Projekt plynovodného prepojenia Slovenska a Maďarska bude čiastočne financovaný z Európskeho energetického programu pre oživenie (EEPR).
Všetky správy