SK / O nás / Médiá / Správy / Slovensko – maďarské prepojenie plynovodov: Eustream je pripravený investovať

22.12.2010

Slovensko – maďarské prepojenie plynovodov: Eustream je pripravený investovať

Bratislava, 22. decembra 2010Najväčší prepravca ruského plynu v Európe, spoločnosť Eustream, ukončila ďalšiu etapu záväznej fázy Open Season pre plánované plynovodné prepojenie slovenskej a maďarskej prepravnej siete.

Záujemcovia o prepravu mali možnosť podať svoje záväzné žiadosti o prepravné kapacity do 8. decembra 2010. Na tejto etape záväznej fázy Open Season sa zúčastnili viaceré spoločnosti z piatich krajín.
 
Najväčší záujem trhu o prepravné kapacity bol zaznamenaný pre obdobie prvých piatich rokov, s najvyššou rezervovanou kapacitou na úrovni viac ako 4 milióny metrov kubických denne. Prepravné kapacity boli objednávané na desaťročné obdobie. Napriek tomu, že záujem trhu sa zatiaľ sústreďuje na smer prepravy zo Slovenska do Maďarska, plynovod sa projektuje ako obojsmerný.
 
„Môžeme povedať, že projekt prepojenia medzi tranzitnými plynovodmi Slovenskej republiky a Maďarska je životaschopný a ekonomicky uskutočniteľný. Okrem toho má silnú politickú podporu v obidvoch krajinách ako aj v Európskej komisii. Sme presvedčení, že projekt bude základným kameňom severno-južného koridoru v regióne V4 a prispeje k posilneniu celoeurópskej energetickej bezpečnosti“, zdôraznil predseda predstavenstva spoločnosti Eustream Antoine Jourdain.
 
Strategický význam projektu pre Slovensko je aj v zabezpečení prístupu k novým zdrojom dodávok plynu v podobe „predmostia“ pre plánované plynovody Nabucco a South Stream. Eustream je pripravený okamžite začať s procesom implementácie tohto projektu.
 
Okrem toho, Eustream spolu s poľským prevádzkovateľom prepravnej siete spoločnosťou GAZ-SYSTEM nedávno podpísali tzv. Letter of Intent v súvislosti s ďalším kľúčovým prvkom severno-južného koridoru. Obdive spoločnosti sa v dokumente zaviazali, že budú analyzovať možnosti prepojenia plynovodov, ktoré prevádzkujú.
Všetky správy