SK / O nás / Médiá / Správy / Rok 2009 bol pre Eustream úspešný aj napriek náročným podmienkam

30.04.2010

Rok 2009 bol pre Eustream úspešný aj napriek náročným podmienkam

Bratislava – Najväčší prepravca ruského zemného plynu v Európskej únii, spoločnosť eustream, a.s. (Eustream), v roku 2009 úspešne zvládla nielen plynovú krízu. Napriek neštandardnej situácii na začiatku roka a kríze v ekonomike, Eustream ukončil rok s dobrými výsledkami. Spoločnosť sa koncentrovala na bezpečnú a spoľahlivú prepravu, efektívnu prevádzku a posilňovanie cezhraničných kapacít.

Plynová kríza v januári 2009 zmenila pohľad krajín aj prevádzkovateľov plynárenských systémov na bezpečnosť prepravy a dodávok zemného plynu. Po prvý krát v histórii tranzitu zemného plynu na Slovensko, prišlo na takmer dva týždne k úplnému zastaveniu dodávok z východu. Aj vďaka úsiliu Eustreamu sa za niekoľko dní podarilo uviesť do prevádzky reverzný tok.
„Jednou z lekcií, ktorú nám plynová kríza priniesla, je, že spoľahlivá a flexibilná prepravná sieť a skúsení ľudia, ktorí ju prevádzkujú, sú rozhodujúcim faktorom pri zabezpečovaní dodávok energie pre Európu,“ bilancoval Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream. V prípade krízovej situácie respektíve pri obmedzení dodávok z východu vie Eustream sprevádzkovať reverzný tok plynu z Českej republiky už v priebehu dvoch až troch hodín.

Eustream posilňuje cezhraničné prepravné kapacity
Spoločnosť Eustream podporuje nové možnosti pripojenia sa na vznikajúce prepravné cesty. Najďalej sa v roku 2009 dostal projekt plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom. Plánovaný plynovod má mať dĺžku približne 115 kilometrov a mal by spojiť slovenský vysokotlakový plynovod pri obci Veľké Zlievce s maďarskou prepravnou sieťou pri obci Vecsés na predmestí Budapešti. Eustream spolu s maďarským partnerom, spoločnosťou FGSZ Zrt., zabezpečili pre tento projekt finančnú podporu v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy a koncom minulého roka úspešne ukončili nezáväznú fázu procesu Open Season – zisťovanie nezáväzného záujmu o využitie prepravnej kapacity. „Dodatočná cezhraničná kapacita zvýši likviditu trhu s plynom a zároveň zlepší bezpečnosť dodávok plynu pre stredoeurópsky región. Projekt môže byť v budúcnosti prepojený s pripravovanými európskymi plynárenskými projektmi ako Nabucco, South Stream alebo LNG terminál v Chorvátsku,“ povedal Antoine Jourdain, člen predstavenstva spoločnosti Eustream. Končené investičné rozhodnutie bude závisieť od výsledku práve prebiehajúcej záväznej fázy Open Season.

V roku 2009 prepravil Eustream 66,4 mld. metrov kubických zemného plynu
Trh so zemným plynom ovplyvnila v minulom roku aj globálna hospodárska kríza. Eustream už pri prvých prejavoch jej dopadov začal prijímať opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu hospodárskej recesie. Tieto opatrenia zahŕňali výrazné zníženie prevádzkových a investičných nákladov a optimalizáciu finančných transakcií. Prepad priemyselnej výroby sa však odzrkadlil v zníženom dopyte po zemnom plyne. Odberateľov to najmä v prvej polovici roka 2009 viedlo k intenzívnej optimalizácii portfólia dodávok. Objem prepraveného plynu tak medziročne poklesol o viac ako 10 % na 66,4 mld. metrov kubických. Od roku 1968 Eustream prepravil celkovo viac ako 1,9 bilióna metrov kubických plynu.

Eustream investuje do bezpečnosti a spoľahlivosti
Spoločnosť aj v roku 2009 investovala do projektov na zvyšovanie spoľahlivosti prepravy zemného plynu na európsky trh. Eustream pokračoval v projekte automatizácie kompresorových staníc a v inštalácii dvoch nových turboagregátov v kompresorovej stanici Veľké Kapušany.

Finančné výsledky
Hospodárenie spoločnosti Eustream v roku 2009 čiastočne ovplyvnili plynová kríza, hospodárska kríza a nestabilný kurz eura voči americkému doláru. Vďaka prijatým optimalizačným opatreniam však Eustream dosiahol lepšie výsledky ako sa vzhľadom na vonkajšie vplyvy očakávalo. Zisk po zdanení dosiahol výšku 78,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 6,6 mil. eur.

Eustream zabezpečuje nediskriminačný prístup do prepravnej siete

Eustream začal v roku 2009 s definovaním požiadaviek, ktoré prinesie pre spoločnosť implementácia tzv. tretieho liberalizačného balíčka Európskej únie. Jeho cieľom je posilniť nezávislosť prevádzkovateľov plynárenských prepravných sietí od spriaznených obchodných spoločností vo vertikálne integrovaných podnikoch. Nové pravidlá európskej smernice musia uviesť energetické spoločnosti do praxe do 3. marca 2012. Eustream aj dnes umožňuje svojim zákazníkom transparentný a nediskriminačný prístup do prepravnej siete. Spoločnosť v roku 2009 neodmietla ani jednu žiadosť o prístup do prepravnej siete, pričom tento cieľ si stanovila aj do budúcnosti. Eustream preto vyvíja nielen investičné a technické opatrenia, ale pracuje aj na rozšírení ponuky svojich obchodných produktov.
 
 
Štruktúra výnosov a nákladov spoločnosti eustream, a.s., v rokoch 2008 – 2009
(podľa IFRS – medzinárodných účtovných štandardov)
 
eustream, a.s.
2009
2008
rozdiel
2009-2008
 
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
Výnosy z predaja služieb
742,91
804,10
-61,19
Prevádzkové náklady
-646,72
-724,97
78,25
Výnosy/(náklady) na financovanie
1,16
26,32
-25,16
Zisk pred zdanením
97,35
105,45
-8,10
Daň z príjmov
-18,68
-20,20
1,52
Zisk po zdanení
78,67
85,25
-6,58
Všetky správy