SK / O nás / Médiá / Správy / Projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia získal finančnú podporu z Európskej únie na prípravné štúdie a výkon inžini

03.06.2015

Projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia získal finančnú podporu z Európskej únie na prípravné štúdie a výkon inžinierskych činností

Prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete eustream, a.s. (Eustream) a prevádzkovateľ poľskej prepravnej siete GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) podpísali s Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre inováciu a siete (Innovation and Networks Executive Agency - INEA) trojstrannú dohodu o finančnej pomoci z EÚ na projekt "Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí ".

Prevádzkovateľ slovenskej prepravnej siete eustream, a.s. (Eustream) a prevádzkovateľ poľskej prepravnej siete GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) podpísali s Výkonnou agentúrou Európskej komisie pre inováciu a siete (Innovation and Networks Executive Agency  - INEA) trojstrannú dohodu o finančnej pomoci z EÚ na projekt "Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností  pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí ".
 
Na základe tejto dohody projekt získal finančnú podporu z Európskej únie vo výške 4,6 mil. EUR v rámci fondu s názvom Connecting Europe Facility (CEF). 
 
Prípravné práce pre projekt dostali maximálny podiel finančnej podpory, ktorý poskytuje EÚ na štúdie – 50 %. Eustream získal 2,33 mil. EUR a GAZ-SYSTEM 2,26 mil. EUR z celkovej sumy. Celková odhadovaná cena akcie " Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností  pre poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí " predstavuje 9.2 milióna EUR.
 
Slovensko- poľské prepojenie plynárenských sietí spolu s posilnením vnútroštátnej plynárenskej infraštruktúry v Poľsku je súčasťou severo-južného koridoru, t.j. severo–južného plynárenského prepojenia v strednej a juhovýchodnej Európe (North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe - NSI East Gas) – prioritný koridor energetickej infraštruktúry v zmysle nariadenia (EÚ) č.347/2013 pre posilnenie regionálnej diverzifikácie a bezpečnosti dodávok plynu. Dňa 14. októbra 2013 Európska komisia udelila projektu slovensko-poľského plynárenského prepojenia štatút “Projekt spoločného záujmu” (Project of Common Interest - PCI). Prepojenie plynárenských prepravných systémov Slovenska a Poľska má za úlohu zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov a trás, ako aj stabilitu dodávok plynu pre obidve krajiny. Projekt významne zlepší energetickú bezpečnosť v celom stredovýchodnom a juhovýchodnom regióne Európy, zvýšením diverzifikácie dodávok plynu a znížením súčasnej úrovne závislosti na dodávkach plynu z jediného zdroja.
Projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia je implementovaný v spolupráci s poľským prevádzkovateľom prepravnej siete GAZ-SYSTEM.
Plánované obojsmerné prepojenie (potrubie na prepravu plynu s priemerom 1000 mm) prepojí plynárenské prepravné systémy týchto dvoch krajín: slovenskú kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch a poľský plynárenský uzol v Strachocine. Celková dĺžka prepojenia je 164 km, z toho okolo 106 km sa nachádza na slovenskom území a 58 na poľskom území. Je potrebné zdôrazniť,  že projekt slovensko-poľského plynárenského prepojenia zahŕňa aj nevyhnutné posilnenie vnútroštátnej plynárenskej siete v juhovýchodnom Poľsku, výstavbu kompresorovej stanice v Strachocine, úpravu existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch a výstavbu meracej stanice v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice.
Uvedenie slovensko-poľského plynárenského prepojenia do prevádzky je naplánované na rok 2019.  Všetky správy