SK / O nás / Médiá / Správy / Projekt slovensko-maďarského plynovodného prepojenia zaznamenal významný pokrok

23.05.2012

Projekt slovensko-maďarského plynovodného prepojenia zaznamenal významný pokrok

Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete Eustream a jeho maďarský partner Magyar gaz Tranzit (MGT) podpísali Dohodu o spoločnom postupe (Joint Development Agreement). Projekt plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom tak zaznamenal kľúčový pokrok na ceste k jeho realizácii. Obe spoločnosti sa v dokumente zaviazali priviesť projekt k úspešnému koncu a dohodli sa na zásadných pravidlách ďalšieho postupu.
 
Dohoda o spoločnom postupe stanovuje konkrétne podmienky, ktorými sa budú strany riadiť pri budovaní slovensko-maďarského prepojenia.
 
Gunnar Löwensen, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream,
 
„Sme radi, že dynamický a konštruktívny prístup, ktorý sme si zvolili, priniesol viditeľný pokrok v tomto projekte celoeurópskeho významu. Eustream verí, že účastníci trhu potvrdia svoj záujem o prepravu a vybudovanie plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom teda môže byť riadne dokončené.“
 
Obaja partneri projektu spoločnosť Eustream na slovenskej strane a OVIT na maďarskej strane sa dohodli, že nové prepojenie začne komerčnú prevádzku 1. januára 2015.
 
Projekt prepojenia prepravných sústav Slovenskej republiky a Maďarska je životaschopný a ekonomicky realizovateľný. Ide o najvyššiu prioritu nielen pre obe spoločnosti, ale aj pre národné vlády a Európsku komisiu. Projekt významným spôsobom prispeje k európskej energetickej bezpečnosti a diverzifikácii prepravných trás. Nová cezhraničná kapacita pomôže k zlepšeniu likvidity trhu s plynom a k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného plynu do stredoeurópskeho regiónu. Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva aj v zabezpečení prístupu krajiny k plánovaným južným plynovým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sieťam.
 
Spoločnosť Eustream, podobne ako MGT, už vyhlásila verejné obstarávanie potrubného materiálu a prác na slovensko-maďarské plynovodné prepojenie. Predpokladaná hodnota projektu sa odhaduje na 160 miliónov eur.Projekt je podporený z Európskeho energetického programu pre obnovu (EEPR) sumou 30 miliónov eur.

 

SK/HU prepojenie – Plánovaný obojsmerný plynovod s ročnou kapacitou 5 miliárd kubických metrov bude mať dĺžku približne 115 kilometrov (z toho 94 kilometrov na území Maďarska a 21 kilometrov na slovenskom území). Plynovodné prepojenie spojí vysokotlakové prepravné systémy medzi Veľkými Zlievcami na slovenskej strane a maďarskou obcou Vecsés na predmestí Budapešti. Celkové investičné náklady prevyšujú sumu 160 miliónov eur. Plánovaná finančná podpora v rámci plánu EEPR je 30 miliónov eur. Strategický význam projektu pre Slovensko spočíva aj v zabezpečení prístupu krajiny k plánovaným južným plynovým koridorom alebo k LNG terminálu v Chorvátsku. Maďarsko získa prístup k západoeurópskym plynovým sieťam.
Všetky správy