SK / O nás / Médiá / Správy / Projekt reverzného toku plynu je dokončený

30.11.2011

Projekt reverzného toku plynu je dokončený

Eustream dnes oficiálne ukončil projekt spätného chodu plynu za vyše milión eur, ktorý spolufinancovala Európska únia. Slovenská prepravná sieť je tak schopná prepraviť zemný plyn zo západu na východ v štandardnom režime, čím sa diverzifikujú trasy dodávok plynu pre potreby Slovenskej republiky. Technicky reverzný chod z Českej republiky dokázal Eustream zabezpečiť už v roku 2009 (išlo o manuálny režim a bolo možné prepraviť menší objem plynu). V súčasnosti je v prípade potreby možné spustiť spätný chod bez potreby manuálnych zásahov, v automatickom režime priamo z dispečingu prepravy spoločnosti Eustream.

Eustream je schopný v spätnom režime denne prepraviť viac plynu, ako je najvyššia spotreba Slovenska v zimných mesiacoch. To znamená, že krajina už nie je odkázaná len na trasu z východu a v prípade opakovania plynovej krízy môže byť dostatočne zásobovaná zo západu Európy.

Pre projekt reverzného toku zemného plynu zastrešovaný spoločnosťou Eustream, schválila Európska komisia finančnú podporu v rámci Európskeho energetického programu pre oživenie (EEPR). Výsledkom projektu je, že Slovensko môže už počas zimy 2011 spustiť reverzný tok v potrebných množstvách z Českej republiky a Rakúska, ako aj zo západu Slovenska na východ krajiny.

Projekt bol súčasťou iniciatívy, ktorá začala vznikať v januári 2009 ako reakcia na plynovú krízu, keď Slovensko v dôsledku sporov medzi Ukrajinou a Ruskom zostalo bez dodávok zemného plynu z východu. „Zabezpečenie dodávok plynu zo západu na východ v prípade opakovania krízového scenára prispeje k zvýšeniu ekonomickej a sociálnej bezpečnosti štátu, podnikateľov a obyvateľov. V januári 2009 sme dokázali, že spätný tok je technicky možný. Teraz Eustream prišiel so štandardnejším riešením spätného toku pre prevádzku všetkých častí systému, vrátane kompresorových staníc“, hovorí Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Cieľom projektu bola inštalácia vysokotlakových prepojení na rozdeľovacom uzle v Plaveckom Petre a na kompresorovej stanici v Ivanke pri Nitre. Všetky práce boli ukončené podľa plánu k 30. novembru 2011.

„Projekt je prospešný nielen pre Slovensko, ale aj v európskom kontexte, pretože umožní prepojenie európskych plynárenských sústav, čím zvýši flexibilitu ich využitia a prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti Európskej únie“, zdôrazňuje Branislav Bajza, podpredseda predstavenstva spoločnosti Eustream.

Nové prepojenia realizované v rámci spoločného európsko-slovenského projektu umožňujú štandardnú prevádzku plynovodu v spätnom režime bez potreby dodatočných zásahov alebo úprav. Eustream je vďaka úspešnému projektu na krízovú situáciu plne pripravený.
Všetky správy