SK / O nás / Médiá / Správy / Prevádzkovatelia prepravných sietí z regiónu strednej a východnej Európy prijali regionálny investičný plán pre roky 2012 až 20

01.02.2012

Prevádzkovatelia prepravných sietí z regiónu strednej a východnej Európy prijali regionálny investičný plán pre roky 2012 až 2021

V súlade s európskym nariadením EC/715/2009, článok 12, budú prevádzkovatelia prepravných sietí každé dva roky publikovať Regionálny investičný plán v plynárenstve (Gas Regional Investment Plan – GRIP). Prevádzkovatelia prepravných sietí z regiónu strednej a východnej Európy (CEE) vypracovali podľa uvedenej legislatívy svoj prvý investičný plán.
 
Zámerom publikovaného materiálu je ukázať v zhode s európskym desaťročným investičným plánom rozvoja infraštruktúry (Ten Year Network Development Plan – TYNDP) regionálny výhľad rozvoja sietí, ktorý identifikuje a stanovuje potenciálne investície do infraštruktúr. Ďalšou snahou GRIP-u je zachytiť širšiu dynamiku trhu cez rôzne aspekty ako napríklad scenár dodávok plynu, integrácia trhu a hlavne bezpečnosť dodávok na regionálnej úrovni.
 
Investičný plán GRIP regiónu CEE pre roky 2012 až 2021 je pilotnou verziou. Zúčastnení prevádzkovatelia prepravných sietí vyzývajú všetky zainteresované strany, aby sa zúčastnili verejného pripomienkovania, ktoré sa uskutoční vo februári 2012, ako aj na pripravovanom stretnutí k tejto problematike 7. marca 2012 v Prahe. Prevádzkovatelia spolupracujúci na príprave GRIP-u privítajú akúkoľvek spätnú väzbu, názory či komentáre, ktoré môžu byť nápomocné pri príprave a zlepšovaní nasledujúcich vydaní investičného plánu, ale aj pri zohľadnení potrieb trhu a úloh, ktoré čakajú región strednej a východnej Európy v budúcnosti.
Vaše pripomienky ako aj prihlášky na stretnutie žiadame zasielať do 19. februára 2012 na adresu transmission@eustream.sk v kópii na ceegrip@net4gas.cz.
 

Dokument investičného plánu je k dispozícií na stránkach zúčastnených operátorov ako aj na stránke agentúry ENTSOG (www.entsog.eu):
www.bog-gmbh.at            www.plinacro.hr                     www.ontras.com
www.gasconnect.at          www.net4gas.cz                     www.fgsz.hu
www.taggmbh.at              www.grtgaz-deutschland.de   www.gaz-system.pl

Poznámka:
Pre účely tohto investičného plánu sa rozumie regiónom centrálnej a východnej Európy spolok deviatich krajín a pätnástich operátorov:
  • Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko,
  • BOG GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH, Tauerngasleitung GmbH, Trans Austria Gasleitung GmbH, Bulgartransgaz EAD, Plinacro d.o.o., NET4GAS, s.r.o., GRTgaz Deutschland GmbH, Ontras - VNG Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, WINGAS TRANSPORT GmbH, FGSZ Naturel Gas Transmission, GAZ-SYSTEM S.A., eustream, a.s., Transgaz SA
Všetky správy