SK / O nás / Médiá / Správy / Prevádzkovatelia prepravných sietí z regiónu Južného koridoru prijali regionálny investičný plán pre roky 2012 až 2021

04.04.2012

Prevádzkovatelia prepravných sietí z regiónu Južného koridoru prijali regionálny investičný plán pre roky 2012 až 2021

Prevádzkovatelia prepravných sietí (Transmission system operator – TSO) musia v súlade s európskym nariadením EC/715/2009 každé dva roky publikovať Regionálny investičný plán v plynárenstve (Gas Regional Investment Plan – GRIP). Slovenský TSO Eustream si túto povinnosť splnil nedávno v rámci regiónu Strednej a Východnej Európy. Slovenský prepravca však vďaka svojej kľúčovej polohe patrí tiež do regiónu Južného koridoru a preto sa na investičnom pláne podieľal aj v rámci tejto skupiny.
Investičný plán pre roky 2012-2021 je prvým podobným spoločným dokumentom regiónu, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Pracovná skupina regiónu Južný koridor privíta akékoľvek pripomienky a komentáre prostredníctvom stránky Európskej siete prevádzkovateľov prepravnej sústavy - ENTSOG (http://www.entsog.eu/download/grip) alebo priamo na e-maile hlavného koordinátora j.florentin@desfa.gr.

• Región Južného koridoru zahŕňa týchto 9 krajín a 12 prevádzkovateľov prepravných sieti.
 - Krajiny: Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
 - Prevádzkovatelia prepravnej siete: BOG, GAS CONNECT AUSTRIA, TAG, Bulgartransgaz, DESFA, FGSZ, Edison Stoccaggio, Snam Rete Gas, Transgaz, Eustream, Plinovodi, Plinacro (pozorovateľ)

Organizácia ENTSOG (European Network for Transmission System Operators for Gas) bola vytvorená 1.12.2009 a v súčasnosti združuje 39 prevádzkovateľov prepravnej siete z 24 európskych krajín.Všetky správy