SK / O nás / Médiá / Správy / Prevádzkovatelia plynárenských prepravných sietí zo strednej a východnej Európy zverejnili svoj Plynárenský regionálny investič

19.05.2014

Prevádzkovatelia plynárenských prepravných sietí zo strednej a východnej Európy zverejnili svoj Plynárenský regionálny investičný plán 2014-2023

Prevádzkovatelia prepravných sietí (Transmission System Operator - TSO) z regiónu strednej a východnej Európy (Central Eastern Europe - CEE) zverejnili druhé vydanie Regionálneho investičného plánu v plynárenstve (Gas Regional Investment Plan – GRIP), ktorý bol pripravený v súlade s požiadavkami článku 12(1) nariadenia (ES) č. 715/2009.
Úlohou CEE GRIP je poskytnúť podrobný prehľad o plynárenskej infraštruktúre v regióne strednej a východnej Európy. Zároveň poskytuje aktuálne informácie o technických parametroch súčasnej infraštruktúry a o investíciách plánovaných na nadchádzajúce desaťročie, čím napomáha podpore transparentnosti. Zameriava sa tiež na zdieľanie informácií, ktoré môžu ďalej podporiť prijímanie investičných rozhodnutí.
Okrem iného je cieľom CEE GRIP tiež upriamiť pohľad na bezpečnosť dodávok a integráciu trhu na regionálnej úrovni.

Dôležitosť mať viac trás a zdrojov potvrdzuje podľa generálneho riaditeľa slovenského prepravcu plynu Miloša Pavlíka aj súčasná napätá situácia v rusko-ukrajinských vzťahoch. 
„Eustream je významnou súčasťou diverzifikačných procesov v regióne Strednej a Východnej Európy. Aktívne sa spolupodieľame napríklad na budovaní severo-južného koridoru, ktorého ambíciou je prepojiť LNG terminály v Baltickom mori na severe Poľska a na jadranskom pobreží Chorvátska. A práve riešenie aktuálnych a budúcich hrozieb je jedným z hlavných opodstatnení regionálnych investičných plánov“, zdôraznil Miloš Pavlík.  
GRIP vyhodnocuje vývoj dopytu, ponuky a kapacity a identifikuje súčasné a budúce potreby investícií v našom regióne.Plán sa tiež snaží v širšom merítku zachytiť dynamiku na trhu s plynom z pohľadu rôznych scenárov dodávok.
Prípravu CEE GRIP pre roky 2014-2023 spoločne koordinovali poľský PPS – GAZ-SYSTEM S.A. a rakúsky PPS – BOG GmbH.
Edwin Kaufmann a Stefan Königshofer, riaditelia spoločnosti BOG GmbH, povedali: V CEE GRIP 2014-23 prinášame hĺbkovú analýzu plynárenskej prepravnej siete v strednej a východnej Európe, ktorá poukazuje na vysoký potenciál účinnosti prepravy plynu do regiónu a zároveň na poskytovanie služby prepravného koridoru pre dodávky plynu do západnej a južnej Európy. Implementáciou celého radu vylepšení, s prihliadnutím na spätnú väzbu od strán zúčastnených na predošlom vydaní pre roky 2012-21, dávame stranám zúčastňujúcim sa na plynárenskom trhu do rúk cenné informácie.
Rafał Wittmann, riaditeľ Divízie vývoja spoločnosti GAZ-SYSTEM S.A. a člen rady ENTSOG, povedal: CEE GRIP vychádza z plodnej spolupráce medzi TSO zo strednej a východnej Európy. Sme presvedčení, že táto publikácia sa ukáže ako cenný zdroj informácií pre zainteresované strany, a tak podporí plánovanie a realizáciu investícií za účelom zabezpečenie primeranej plynárenskej infraštruktúry medzi krajinami CEE s cieľom vytvorenia flexibilného a diverzifikovaného regionálneho trhu.
Zapojení TSO sa neustále usilujú o zvyšovanie významu CEE GRIP pre zúčastnené strany. Všetky subjekty zaujímajúce sa o túto oblasť sú pozvané na pripomienkovanie publikácie v rámci dnes zahájenej verejnej diskusie a na pracovnom stretnutí organizovanom združením ENTSOG vo Viedni, ktoré je naplánované na 26. júna 2014. Písomné pripomienky k CEE GRIP je potrebné predkladať do 13. júna na nasledovnú e-mailovú adresu: cee.grip@gaz-system.pl
 
Poznámky pre novinárov
Región CEE v rámci tejto GRIP zahŕňa:
-          10 krajín: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.
-          18 PPS: BOG GmbH, TAG GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Rakúsko), Bulgartransgaz EAD (Bulharsko), Plinacro d.o.o. (Chorvátsko), NET4GAS, s.r.o. (Česká republika), Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, terranets bw GmbH (Nemecko), FGSZ Ltd. (Maďarsko), GAZ-SYSTEM S.A. (Poľsko), Transgaz SA. (Rumunsko), eustream, a.s. (Slovensko), PLINOVODI d.o.o. (Slovinsko).
Všetky správy