SK / O nás / Médiá / Správy / Prepravná sieť zemného plynu s novými turbokompresormi

03.12.2007

Prepravná sieť zemného plynu s novými turbokompresormi

BRATISLAVA, 3. decembra 2007 – Medzinárodnej prepravnej sieti zemného plynu na Slovensku pribudnú dva nové turbokompresory pre kompresorovú stanicu Veľké Kapušany. Dodávateľom týchto zariadení je na základe výsledkov medzinárodného tendra talianska spoločnosť Nuovo Pignone. Sprevádzkovaním nových turbokompresorov sa ďalej zvyšuje spoľahlivosť medzinárodnej prepravy zemného plynu.

Nákup a inštalácia dvoch nových turbokompresorov s výkonom 30 megawattov pre kompresorovú stanicu tranzitného plynovodu vo Veľkých Kapušanoch patrí medzi mimoriadne dôležité projekty zvýšenia kvalitatívnej úrovne prepravnej siete, ktorú prevádzkuje spoločnosť SPP - preprava, a. s. Celkové náklady na nové stroje, výstavbu novej dvojhaly pre tieto zariadenia a príslušné potrubné rozvody v rámci kompresorovej stanice predstavujú približne 60 miliónov eur (cca 2 mld. Sk).

Medzinárodný tender na dodávku dvoch turbokompresorových jednotiek vyhlásil SPP, a. s. koncom roka 2006 v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Víťazom tendra sa stal jeden z popredných výrobcov turbokompresorov na svete – spoločnosť Nuovo Pignone, člen skupiny GE (General Electric). Spustenie prevádzky nových zariadení plánuje spoločnosť SPP – preprava, a. s. do konca októbra 2009. „Sprevádzkovaním nových turbokompresorov sa zvýši spoľahlivosť medzinárodnej prepravy zemného plynu, pričom vysokomoderná technológia prispieva aj k ďalšiemu zlepšovaniu stavu životného prostredia“, uviedol Andreas Rau, predseda predstavenstva spoločnosti SPP - preprava, a. s.

SPP – preprava, a. s. je dnes najväčším prepravcom zemného plynu v Európskej únii, pričom tento rok si medzinárodná preprava zemného plynu cez slovenské územie pripomína 35. výročie uvedenia do prevádzky. Za 35 rokov existencie tranzitu bolo cez Slovensko prepravených približne 1,9 bilióna m? zemného plynu. Kapacita prepravnej siete na Slovensku je viac ako 90 miliárd kubických metrov. Tento objem predstavuje približne dvadsať percent ročnej spotreby Európskej únie.


Spoločnosť SPP – preprava, a. s. (100 %-ná dcérska spoločnosť SPP, a. s.) začala svoje samostatné pôsobenie právnym odčlenením prepravných aktivít od materskej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1. júla 2006. 
(www.spp-preprava.sk)


Nuovo Pignone je jedným z hlavných svetových priemyselných dodávateľov turbosústrojov, kompresorov, púmp, statického vybavenia a meracích systémov. Spoločnosť patrí do skupiny GE Oil & Gas, ktorá ponúka veľké portfólio vysokospoľahlivých strojových zariadení Nuovo Pignone pre všetky segmenty ropno – plynárenského priemyslu, s globálnou základňou viac ako 20 000 jednotiek, od výroby cez prepravu a spracovanie až k finálnym produktom. Nuovo Pignone sa zaväzuje poskytovať svojim zákazníkom ponuku najvyššej kvality. Tento záväzok pramení zo systému manažmentu kvality, ktorý je súčasťou GE Six Sigma metodológie s kvalitatívnymi štandardami ISO 9001. (www.geenergy.com)
 

Všetky správy