SK / O nás / Médiá / Správy / Personálne zmeny vo vrcholových orgánoch spoločnosti Eustream

20.09.2012

Personálne zmeny vo vrcholových orgánoch spoločnosti Eustream

Predstavenstvo spoločnosti eustream, a.s. (Eustream) má nového člena. Na základe návrhu Fondu národného majetku sa ním stal Robert Hančák. Vo funkcii podpredsedu predstavenstva vystriedal Branislava Bajzu.

 
Valné zhromaždenie rozhodlo aj o zmene v dozornej rade. Odchádzajú z nej Anton Kupšo a Andrej Senaj a novými členmi dozornej rady sú Otto Halás, Viera Peťková a Peter Trgiňa.
 
Predstavenstvo eustream, a.s. od 20. septembra 2012 
Jean-Luc Rupp                       predseda predstavenstva
Robert Hančák                       podpredseda predstavenstva
Gunnar Löwensen                  člen predstavenstva
 
 
Dozorná rada eustream, a.s. od 20. septembra 2012 - členovia
Otto Halás
Thierry Kalfon
Andrej Lendvay          
Viktor Mihalik
Viera Peťková
Peter Trgiňa
 
Robert Hančák
Narodil sa 14. decembra 1969 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil na Ekonomickej univerzite v Bratislave, postgraduálne štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovnú kariéru začal v roku 1993 na Daňovom úrade Bratislava IV. Jeho prax zahŕňa viaceré manažérske pozície v komerčných spoločnostiach Merimex Int. s.r.o. (1995), RENTA g.i.a.s. (1995 – 1997), J&T Real Estate a.s. (1997 – 2006). Od roku 2006 do 2010 zastával post generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V rokoch 2011 – 2012 pracoval v spoločnosti Strabag v oblasti riadenia zmlúv. Od 20. septembra 2012 je podpredsedom predstavenstva spoločnosti eustream, a.s.. 
Všetky správy