SK / O nás / Médiá / Správy / Oznámenie o zmene alokačného mechanizmu na domácom bode

13.10.2016

Oznámenie o zmene alokačného mechanizmu na domácom bode

Spoločnosť Eustream oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce technické prekážky s implementáciou aukčného alokačného mechanizmu na webovej rezervačnej platforme spôsobujúce nemožnosť prideľovania prepravnej kapacity pre Domáci bod v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi prostredníctvom rezervačnej platformy, dočasne obnovuje alokačný princíp „first come first served“ a účastníci trhu si tak môžu rezervovať prepravnú kapacitu formou predloženia písomnej Žiadosti v zmysle článku 3.5.1.2. Prevádzkového poriadku alebo prostredníctvom zákazníckej zóny na webových stránkach spoločnosti.

Spoločnosť Eustream oznamuje, že vzhľadom na pretrvávajúce technické prekážky s implementáciou aukčného alokačného mechanizmu na webovej rezervačnej platforme spôsobujúce nemožnosť prideľovania prepravnej kapacity pre Domáci bod v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi prostredníctvom rezervačnej platformy, dočasne obnovuje alokačný princíp „first come first served“ a účastníci trhu si tak môžu rezervovať prepravnú kapacitu formou predloženia písomnej Žiadosti v zmysle článku 3.5.1.2. Prevádzkového poriadku alebo prostredníctvom zákazníckej zóny na webových stránkach spoločnosti.Všetky správy