SK / O nás / Médiá / Správy / Open Season pre slovensko-ukrajinské prepojenie je vyhodnotené

15.10.2012

Open Season pre slovensko-ukrajinské prepojenie je vyhodnotené

V súvislosti s ukončením procedúry zisťovania záväzného záujmu trhu (Open Season) o vybudovanie plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou, spoločnosť Eustream oficiálne oznamuje výsledky jej vyhodnotenia.
Vzhľadom na fakt, že Open Season nepotvrdil postačujúci záväzný záujem účastníkov trhu o nové kapacity, ekonomická návratnosť projektu nie je zaručená a Eustream vyhodnotil procedúru ako neúspešnú.
Eustream bude naďalej poskytovať obojsmerné kapacity vo Veľkých Kapušanoch v rámci existujúceho prepravného systému.Všetky správy