SK / O nás / Médiá / Správy / Nové IČ DPH skupiny

01.01.2010

Nové IČ DPH skupiny

Oznamujeme svojim obchodným partnerom, že spoločnosti eustream, a.s. bolo vydané osvedčenie o registrácii za člena DPH skupiny s platnosťou od 01.01.2010.
Pôvodné IČ DPH (SK2021931175) platné k 31.12.2009 sa zrušilo a nahradilo ho nové IČ DPH skupiny: SK7020000372
Všetky správy