SK / O nás / Médiá / Správy / Konzultačný proces k Desaťročnému plánu rozvoja siete

23.11.2016

Konzultačný proces k Desaťročnému plánu rozvoja siete

Spoločnosť eustream, a.s. na základe § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne vypracúva plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov.

Spoločnosť eustream, a.s. na základe § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne vypracúva plán rozvoja prepravnej siete vrátane plánu rozvoja prepojení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov.

Spoločnosť eustream, týmto predkladá „Plán rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2017 – 2026“ na konzultáciu.
Konzultačný proces k návrhu Plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. na obdobie 2017 – 2026 podlieha nasledovným pravidlám:

  1. Pripomienky sa zasielajú e-mailom na adresu transmission@eustream.sk 
  1. Lehota  pre zaslanie pripomienok je do 29 . novembra 2016 do 18:00. 
  1. Pripomienky musia byť zaslané v slovenskom jazyku vo forme: pripomienka, zdôvodnenie pripomienky a  návrh na zapracovanie pripomienky. 
  1. Lehota pre vysporiadanie pripomienok bude stanovená v závislosti od množstva obdržaných pripomienok. 
Všetky správy